امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ویژگی های دوره ArcGIS 2

دوره ArcGIS2

 

شهریه:        277 هزار تومان

واریز شهریه تا 15 ماه قبل 40 هزار تومان تخفیف : معادل 237 هزار تومان

 

سرفصل دوره ArcGIS2

نظرات شرکت کنندگان دوره ArcGIS 2

دوره های ArcGIS2 برگزار شده تاکنون

 

مطالب مرتبط

مهارت بیشتر با آموخته های دوره 2 :   کارگاه GIS2

دوره بعدی :      دوره ArcGIS 3

دوره قبلی :       دوره ArcGIS 1

ورود به گروه چکاد