امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بنام خدا


کارگاه  GIS 2

بهنام محمودیان

مدت 12 ساعت ، 3 جلسه


کاربران گرامی با توجه به لایه هایی که در  اختیار دارید، نقشه های زیر را تولید نمایید.


1-    تنظیم نقشه کاغذی

•    تولید نقشه کاغذی با ابعاد A0
•    به صورت Landscape
•    ترسیم کادر به فاصله 3 سانتیمتر از لبه کاغذ به رنگ مشکی


2-    نقشه ایران

•    نمایش موقعیت استان تهران درایران
•    استان تهران دارای اسم باشد
•    ابعاد در نقشه کاغذی 15x15 سانتیمتر
•    قراردادن نقشه ایران در قسمت سمت راست پایین نقشه
•    فاصله از کادر ترسیم شده : 2 سانتیمتر


3-    نقشه استان تهران

3-1-    نمایش موقعیت مناطق 22 گانه شهر تهران در استان تهران
3-2-    نمایش پهنه های خطر زلزله استان تهران
•    نمایش پهنه های خطر زلزله با رنگ های استاندارد به همراه نمایش محدوده شهرتهران
3-3-    نمایش نقطه ای زلزله های استان تهران
•    برحسب عمق و بزرگی بالای 3 ریشتر و طی 5 سال اخیر
•    ابعاد در نقشه کاغذی: عرض 30 سانتیمتر و طول متناسب با محدوده استان تهران
•    قراردادن نقشه ایران در قسمت سمت راست پایین نقشه
•    فاصله از کادر ترسیم شده : 2 سانتیمتر


4-    نقشه تراکم جمعیت منطقه 3 تهران

نمایش جمعیت منطقه شهری (برحسب بلوک شهری)
نمایش جمعیت برحسب نواحی شهرداری منطقه 3
تراکم نفر در قطعه زمین  در لایه نواحی شهرداری منطقه 3
نمایش نمودار دایره ای برای کاربریهای اصلی ناحیه های شهرداری ( تجاری ، اداری، آموزشی و آموزش عالی)
نمایش شبکه UTM و طول و عرض جغرافیایی روی نقشه منطقه 3تهران


5-    نمایش سه بعدی ساختمان ها

قطعات زیر را به صورت ساختمان هایی سه بعدی نمایش دهید:
کاربری های تجاری بزرگتر از 1000 متر مساحت
کاربری های اداری بزرگتر 1500 متر مساحت
کاربری های آموزش عالی
5-1-    قطعات سه بعدی را به دو روش زیر انجام دهید
5-1-1-    الف - تعیین تعداد طبقه و نمایش بر حسب طبقه
5-1-2-    ب – بر حسب تراکم ساختمانی طرح شامل
5-1-2-1-    ب-1-  تجاری با تراکم 220 درصد
5-1-2-2-    ب-2- اداری با تراکم 180 درصد
5-1-2-3-    ب-3- کاریری های آموزش عالی با تراکم 120%


6-    تولید انیمیشن پرواز هوایی از کتابخانه ملی تا نمایشگاه بین المللی

مسیر : کتابخانه ملی ، بزرگراه حقانی ، بزرگراه مدرس ، نمایشگاه بین المللی
ارتفاع : 40 متر

7-    تعیین مساحت تغییر کاربری

تصویر ماهواره ای گوگل برای منطقه نمایشگاه بین المللی تهران را اخذ کنید
بهنگام سازی ساختمان های جدید از طریق تصویر ماهواره ای گوگل
تعیین مساحت تغییر کاربری در نمایشگاه بین المللی طی سالهای اخیر را بررسی و تغییر مساحت را مشخص نمایید

8-    انطباق تصویر ماهواره ای بر ساختمان سه بعدی

ساختمان و سالن های جدید نمایشگاه بین المللی تهران ، را ترسیم کنید
ارتفاع ساختمان ها را در مدل سه بعدی TINوارد کنید
تصویر ماهواره ای را منطبق بر این مدل سه بعدی نمایید


9-    استفاده از DEM SRMT در تهران

نقشه منطقه 3 تهران را در بستر DEM SRMT نمایش دهید
وضعیت ارتفاعات تهران و نمای دید از کتابخانه ملی به سمت شمال را تولید نمایید

 

دوره های برگزار شده

دی 1394

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد