امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در پایان دوره ArcGIS3 تمرین زیر برای سنجش مهارت شما در استفاده از ابزارهای تحلیل شبکه از طریق ArcGIS Network Analyst طراحی شده است:

داده های دوره ، همان داده های آزمون دوره ArcGIS1 است ،در صورتیکه آنرا دانلود نکرده اید ، از لینک زیر آنرا به صورت رایگان ، دانلود نمایید

دانلود داده هاArcGIS1_exam_data--ChakadGIS.com.rar

 

هدف تمرین : مسیر یابی و شناسایی اشکالات شبکه معابر منطقه 3 شهر تهران

1- پیدا کردن کوتاه ترین مسیر ( طول) را بین نقطه تقاطع خیابان میرداماد و ولی عصر با سیدخندان 

2- کوتاه ترین مسیر (زمان) بین دو نقطه بالا

3- تعریف زمان به ازای هر قطعه خیابان بر اساس سرعت های زیر 

- بزرگراه ها 80 کیلومتر بر ساعت

- خیابان های اصلی 40 کیلومتر بر ساعت 

- خیابان های فرعی 20 کیلومتر بر ساعت

4- داده های بزرگراه مدرس را به نحوی اصلاح نمایید که مسیر های شمال به جنوب از جنوب به شمال عملکرد مستقل داشته باشند

5- در مسیر یابی بند 1 خیابان میرداماد را به نحوی اصلاح نمایید که به صورت پل از روی بزرگراه مدرس عبور نماید

در صورت لزوم از ابزارهای Topology برای یافتن اشکالات و رفع آنها استفاده نمایید.

موفق باشید

محمودیان

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد