امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پیش از شروع آموزش یا مشاوره راه دور ، از دوستانی که میخواهند ازخدمات گروه چکاد استفاده کنند، دعوت میکنیم ضمن مشاهده این ویدئو ، با مراحل
ورود به گوگل میت ،
به اشتراک گذاری صفحه کامپیوتر خود ،
نوشتن پیام برای مدرس یا دیگر اعضا حاضر در اتاق
و موارد دیگر ، آشنا شوند.

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد