امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدرس : بهنام محمودیان

مدت : 32 ساعت

زمان برگزاری : جدول زمانی دوره های در حال تشکیل

شهریه : جدول دوره های آموزش GIS

 

شرکت کنندگان در این دوره تجربه عملی ایجاد پروژه های ارزیابی زیست محیطی و نیز پروژه های آب های زیرزمینی و آبهای سطحی یک حوضه آبریز را کسب می کنند. برخورد با مشکلات رایج در اجرای پروژه ها و نیز راه های حل آنها از جمله مهارت هایی است که شرکت کنندگان بدست می آورند.

 

تولید لایه های موضوعی از اندازه گیری های میدانی

پیاده کردن جدول مختصات و مقدار اندازه گیری میدانی GPS

تولید لایه نقشه نقاط نمونه برداری و اندازه گیری و نمایش مناسب از طریق رنگ بندی و طبقه بندی با سمبل های ترکیبی

محاسبه مقادیر بین نقاط اندازه گیری شده به صورت لایه رستری Raster از طریق روش های میان یابی یا Interpolation

تجربه و مقایسه انواع روش های میان یابی:

                روش میان یابی وزن معکوس فاصله  IDW  یا Inverse distance weighting

                روش میان یابی حداقل کردن شدت تغییرات Spline ( مورد استفاده در شیب ، تغییرات شیب ،

                روش میان یابی Kriging مبتنی بر مقدار و نیز جهت (مورد استفاده در بهداشت ، ژئوشیمی، معدنی ، توزیع جمعیت و ...)

                روش میان یابی Natural Neighbor شبیه روش IDW ولی نقاط را بصورت خوشه ای و گروهی در نظر می گیرد

 

محیط زیست

ارزیابی زیست محیطی Environment assessments

تلفیق لایه های کاربری ، شیب ، ارتفاع ، جهت (Aspect) ، مراکز جمعیتی، فاصله از جاده - رودخانه و ...

رتبه بندی عوارض هر لایه (Rate)

تعیین تاثیر لایه ها بر اساس ترکیب لایه ها با وزن های مختلف (Weight)

        

 

 

 

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد