امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

  طی 24 سال فعالیت گروه چکاد از 1378، 383 دوره برگزار شده :

دوره های برگزار شده در 1402

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
383 دوره4  AutoCAD Map3D  تیرم ماه 1402 شرکت ملی گاز ایران
382 دوره ArcGIS Pro2 تیر ماه 1402 سازمان زمین شناسی کشور
381 دوره3  AutoCAD Map3D  خرداد 1402 شرکت ملی گاز ایران
380 دوره1  ArcGIS Online  خرداد 1402 دوره آنلاین ، استرالیا ، تولید موبایل اپلیکیشن برداشت اطلاعات با ArcGIS QuickCapture
379 دوره2  AutoCAD Map3D  اردیبهشت 1402 شرکت ملی گاز ایران
 378 دوره1  AutoCAD Map3D  اردیبهشت 1402 شرکت ملی گاز ایران
 377 دوره ArcGIS Pro1  اردیبهشت 1402 دوره آنلاین ، سوئد

 

دوره های برگزار شده در 1401

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
 376 دوره ArcGIS1 بهمن 1401 دوره آنلاین ، سوئد
 375 دوره ArcGIS Pro1 شهریور 1401 سازمان زمین شناسی کشور
 374 دوره WebGIS 2  با JS API شهریور و مهر 1401 دوره 7، عمومی غیر حضوری ، گروه چکاد
 373 دوره WebGIS 1  با JS API  خرداد 1401 دوره 27، عمومی غیر حضوری ، گروه چکاد

 

دوره های برگزار شده در 1400

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
372 دوره ArcGIS 3 خرداد و تیر 1400 دوره 32، عمومی غیر حضوری ، گروه چکاد
371 دوره WebGIS 1  با JS API اردیبهشت 1400 دوره 26، عمومی غیر حضوری ، گروه چکاد

 دوره های برگزار شده دهه نود

بهار 1399 8 دوره تابستان 1399  6 دوره  پاییز 1399  6 دوره   زمستان 1399  5 دوره   
بهار 1398 6 دوره تابستان 1398 6 دوره  پاییز 1398 5 دوره   زمستان 1398   5 دوره
بهار 1397 6 دوره تابستان 1397 8 دوره پاییز 1397 13 دوره  زمستان 1397 4 دوره
بهار 1396 6 دوره تابستان 1396 2 دوره پاییز 1396 2 دوره زمستان 1396 3 دوره
بهار 1395 6 دوره تابستان 1395 13 دوره پاییز 1395 10 دوره زمستان 1395 9 دوره

دوره های برگزار شده در 1399

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
370 دوره ArcGIS 2   بهمن 1399 دوره 83، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
369 دوره GIS چندکاربره سازمانی SDE بهمن 1399 دوره 4، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
368 دوره ArcGIS 4 دی 1399 دوره 14، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
367 دوره ArcGIS 1  آبان - آذر 1399 دوره 191، آموزش غیرحضوری ، شهرداری تهران - رصدخانه اطلاعات شهری
366 دوره ArcGIS 1  آبان - آذر 1399 دوره 190، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
365 دوره WebGIS 2  آذر 1399 دوره 6، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
364 دوره ArcGIS 2   آبان 1399 دوره 83، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
363 دوره WebGIS 1  با JS API آبان 1399 دوره 25، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
362 دوره ArcGIS 3   مهر 1399 دوره 30، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
361 دوره ArcGIS 2   مهر 1399 دوره 82، برق منطقه ای اصفهان، شرکت گام ، شرکت دانشمند
360 دوره ArcGIS 1  شهریور 1399 دوره 189 ، برق منطقه ای اصفهان ، شرکت گام ، شرکت دانشمند
359 دوره WebGIS 1  با JS API شهریور 1399 دوره 24، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
358 دوره پایتون شهریور 1399 دوره 7، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
357 دوره WebGIS 2  شهریور 1399 دوره 5، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
356 دوره WebGIS 2  مرداد و شهریور 1399 دوره 4، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
355 دوره ArcGIS 1  مرداد و شهریور 1399 دوره 188، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
354 دوره ArcGIS 2   تیر و مرداد 1399 دوره 81، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد

دوره هاي برگزار شده در بهار 1399

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
353 دوره WebGIS 2  خرداد 1399 دوره 3، غیرحضوری فشرده (کووید 19)، تهران 
352 دوره WebGIS 1  با JS API خرداد 1399 دوره 23، غیرحضوری فشرده (کووید 19)، تهران 
351 دوره WebGIS 1  با JS API خرداد 1399 دوره 22، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
350 دوره ArcGIS 1  خرداد 1399 دوره 187، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
349 دوره ArcGIS 3   اردیبهشت - خرداد 1399 دوره 30، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
348 دوره ArcGIS 3   فروردین 1399 دوره 29، آموزش غیرحضوری ، استراليا، سیدنی
347  دوره WebGIS 1  با JS API فروردین 1399 دوره 21، غیرحضوری فشرده (کووید 19)، تهران 
346 دوره ArcGIS 2   فروردین 1399 دوره 79، آموزش غیرحضوری ، استراليا، سیدنی
345 دوره ArcGIS 2 فروردین 1399 دوره 78، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
344 دوره WebGIS 1  با JS API فروردین 1399 دوره 20، آموزش غیرحضوری ، استراليا، سیدنی

دوره هاي برگزار شده در زمستان 1398

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
343 دوره اب و محیط زیست  اسفند 1398 دوره 2، آموزش غیرحضوری ، استراليا، آدلاید
342 دوره ArcGIS 1   اسفند 1398 دوره 186، عمومی غیر حضوری(کووید 19) ، گروه چکاد 
341  دوره WebGIS 1  با JS API بهمن 1398 دوره 19، دوره عمومی + غیرحضوری از مشهد و سوئیس 
340 دوره ArcGIS 1   دی و بهمن 1398 دوره 185، گروه چکاد 
339 دوره ArcGIS 2 آذر و دی 1398 دوره 77، گروه چکاد

دوره هاي برگزار شده در پاییز 1398

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
338 دوره ArcGIS 3 آذر 1398 دوره 28، گروه چکاد 
337 دوره پایتون 1  آبان 1398 دوره 6، دوره عمومی ، گروه چکاد 
336 دوره پایتون 1  ابان 1398 دوره 5، فشرده ، گروه چکاد 
335  دوره ArcGIS 1  مهر و آبان 1398 دوره 184، گروه چکاد 
334 دوره WebGIS 1  با JS API مهر 1398 دوره 18، گروه چکاد 

دوره هاي برگزار شده در تابستان 1398

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
333 دوره ArcGIS 2 مرداد 1398 دوره 76، گروه چکاد 
332 دوره WebGIS 1  با JS API مرداد 1398 دوره 16 ، آموزش غیر حضوری ، ساری
331 دوره پایتون 1  مرداد 1398 دوره 4، آلمان 
330 دوره ArcGIS 1 تیر و مرداد 1398 دوره 183، گروه چکاد 
329  دوره ArcGIS 1  تیر 1398 دوره 182، آموزش غیرحضوری ، اهواز
328  دوره ArcSDE  تیر 1398   غیر حضوری ، مشهد 

دوره هاي برگزار شده در بهار 1398

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
327 دوره WebGIS 1 با JS API خرداد 1398 دوره 17 ، آموزش ازراه دور، استراليا، آدلاید
326 دوره ArcGIS 1  فروردين 1398 دوره 181 ، گروه چکاد 
325 دوره ArcGIS 3 ارديبهشت 1398 دوره 27 ، گروه چکاد 
324  دوره webGIS 2 با JS API ارديبهشت 1398 دوره 16 ، آموزش ازراه دور ، استراليا، آدلاید
323  دوره ArcGIS 3 ارديبهشت 1398 دوره 26 ، غیر حضوری ، استرالیا، آدلاید
322  دوره webGIS 1 با JS API ارديبهشت 1398 دوره 15، گروه چکاد 

 دوره هاي برگزار شده در زمستان 1397

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
321 دوره ArcGIS 1 اسفند 1397 دوره 170، گروه چکاد 
320 کارگاه دوره GIS 1 دي 1397 ، گروه چکاد 
319 دوره ArcGIS 1 دي 1397 دوره 179، گروه چکاد 
318 دوره webGIS 1 با JS API شهريور 1397 دوره 14، گروه چکاد 

 دوره هاي برگزارشده در پاييز1397

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
317 دوره ArcGIS 4 مهر 1397 دوره 13، گروه چکاد
316 دوره GIS سازماني ArcSDE چندکاربره آذر1397 دوره 22 ، آموزش راه دور ، ساري
315 دوره GIS سازماني ArcSDE چندکاربره آذر1397 دوره 21 ، ويژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملي نفت ايران
314 دوره ArcGIS 2 آذر1397 دوره 75، گروه چکاد
313 دوره ArcGIS 1 آبان 1397  دوره 178، گروه چکاد
312 دوره ArcGIS 1 آبان 1397 دوره 177، گروه چکاد
311 دوره ArcGIS 2 آذر 1397 دوره 74 ، گروه چکاد
310 دوره ArcGIS 1 آبان 1397 دوره 176، آموزش راه دور ، بوشهر
309 دوره ArcGIS 1 آبان 1397 دوره 175 ، وزارت راه و شهرسازي - شرکت مادر تخصصي شهرهاي جديد
308 دوره ArcGIS 1 مهر 1397 دوره 174 ، گروه چکاد
307 دوره ArcGIS 1 مهر 1397 دوره 173 ، وزارت نيرو - شرکت توانير، دفتر برنامه ريزي شبکه انتقال
306 کارگاه GIS 1 مهر 1397 دوره 000 ، گروه چکاد
305 دوره ArcGIS 1 مهر 1397 دوره 172 ، وزارت نيرو -برق منطقه اي تهران

 دوره هاي برگزارشده در تابستان 1397

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
303 دوره ArcGIS 4 شهريور 1397 دوره 12، گروه چکاد
302 کارگاه GIS 1 شهريور 1397 ، گروه چکاد
301 دوره ArcGIS 1 شهريور 1397 دوره 170 ، وزارت نيرو -برق منطقه اي تهران، بخش انتقال و فوق توزيع
300 دوره webGIS 1 با JS API شهريور 1397  دوره 12، گروه چکاد
299 دوره ArcGIS 2 مرداد 1397 دوره 73، گروه چکاد
298 دوره ArcGIS 3 مرداد 1397 دوره 25، گروه چکاد
297 دوره ArcGIS 5 مرداد 1397 دوره 3، گروه چکاد
296 دوره ArcGIS 2 تير 1397 دوره 73 ، راه دور، آلمان 

دوره هاي برگزارشده در بهار 1397

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
295 دوره ArcGIS 2 خرداد 1397 دوره 72، گروه چکاد
294 دوره ArcGIS 1 خرداد 1397 دوره 169، گروه چکاد
293 دوره ArcGIS 1 خرداد 1397 دوره 168، راه دور - آلمان
292 دوره ArcGIS 1 ارديبهشت 1397 دوره 167، گروه چکاد
291 دوره ArcGIS 4 ارديبهشت1397 دوره 10، گروه چکاد
290 دوره ArcGIS 2 ارديبهشت 1397 دوره 71، گروه چکاد

دوره هاي برگزارشده در زمستان 1396

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
289 دوره webGIS 1 با JS API اسفند 1396 دوره 13، گروه چکاد
287 دوره ArcGIS 1 بهمن 1396 دوره 166، گروه چکاد
286 دوره ArcGIS 3 دي 1396 دوره 24، گروه چکاد
286 دوره webGIS 1 با JS API آذر 1396 دوره 12، گروه چکاد

دوره هاي برگزارشده در پاييز 1396

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
285 دوره ArcGIS 1 مهر 1396 دوره 165، گروه چکاد

دوره هاي برگزارشده در تابستان 1396

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
284 دوره webGIS 1 با JS API مرداد 1396  دوره 11، گروه چکاد
283 دوره ArcGIS 1 تير 1396 دوره 164، گروه چکاد

دوره هاي برگزار شده در بهار 1396

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
282 دوره ArcGIS 1 فشرده خرداد 1396 دوره 163، ويژه کارشناس آبفا تهران
281 دوره ArcGIS 1 فشرده خرداد 1396 دوره 162، ويژه کارشناس شرکت کمند آب
280 دوره ArcGIS 4 فشرده   دوره 2 ، ويژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملي نفت ايران
279 دوره ArcGIS 3 فشرده    دوره 23 ويژه کارشناسان نفت فلات قاره ، شرکت ملي نفت ايران
278 دوره ArcGIS 2 ارديبهشت 1396 دوره 70، گروه چکاد
277 دوره ArcGIS 1 فشرده  فروردين 1396 دوره 161، گروه چکاد

دوره هاي آموزشي زمستان 1395

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
276 دوره webGIS 1 بدون برنامه نويسي فشرده اسفند 1395 دوره 9 ، ويژه کارشناس شرکت جاماب
275 دوره ArcGIS 1 اسفند 1395 دوره 160، گروه چکاد
274 دوره webGIS با JS API بهمن1395 دوره 1، گروه چکاد
273 دوره ArcGIS 1 بهمن 1395 دوره 159، گروه چکاد
272 دوره webGIS 1 بدون برنامه نويسي فشرده دي1395 دوره 8 ، ويژه کاربر مقيم سن ديگو ، کاليفرنيا
271 دوره ArcGIS 2 فشرده    دوره 69 ، مهندسين مشاور نقشه برداري ، اردبيل
270 دوره ArcGIS 1 فشرده   دوره 158 ، مهندسين مشاور نقشه برداري ، اردبيل
269 دوره ArcGIS 2 فشرده دي1395 دوره 68 کارشناسان شرکت نفت فلات قاره
268 دوره webGIS 1 بدون برنامه نويسي دي 1395 دوره 7، گروه چکاد

دوره هاي آموزشي پاییز 1395

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
268 دوره ArcGIS 1 فشرده آذر 1395 دوره 157، قشم
267 دوره ArcGIS 1 آبان 1395 دوره 156، گروه چکاد
266 دوره آماده سازي اطلاعات GIS Ready آذر 1395 ، گروه چکاد
265 دوره ArcGIS 2 مهر 1395 دوره 67، گروه چکاد
264 دوره ArcGIS 1 آبان 1395 دوره 158، گروه چکاد
263 دوره کاربرد GIS درمنابع آب و محيط زيست فشرده آبان 1395 دوره ... ، خصوصي
262 دوره ArcGIS 1 فشرده آبان 1395 دوره 156، کارشناسان شرکت نفت فلات قاره
261 دوره ArcGIS 2 مهر 1395 دوره 66، گروه چکاد
260 دوره ArcGIS 1 مهر 1395 دوره 157، ويژه دانشجويان طراحي محيط دانشگاه تهران
259 دوره طراحي وب HTML,CSS,CMS مهر 1395 دوره 3، گروه چکاد
258 دوره ArcGIS 1 مهر 1395 دوره 156، گروه چکاد

دوره هاي آموزشي تابستان 1395

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
257 دوره ArcGIS 1 شهريور 1395 دوره 155، گروه چکاد
256 دوره ArcGIS 1 فشرده مرداد 1395 دوره 153، گروه چکاد
255 دوره ArcGIS 1 مرداد 1395 دوره 154، راه دور - اروميه
254 دوره WebGIS 1 بدون برنامه نويسي مرداد 1395 دوره 6، گروه چکاد
253 دوره ArcGIS 2 فشرده مرداد 1395 دوره 64، گروه چکاد
252 دوره ArcGIS 2 فشرده مرداد 1395 دوره 65، گروه چکاد
251 دوره ArcGIS 3 مرداد 1395 دوره 22، گروه چکاد
250 کارگاه GIS 1 مرداد 1395 دوره 5، گروه چکاد
249 دوره ArcGIS 1 تير 1395 دوره 152، گروه چکاد
248 دوره ArcGIS 2 تير 1395 دوره 64، گروه چکاد
247 دوره ArcGIS 1 تير 1395 دوره 151، گروه چکاد
246 دوره ArcGIS 1 فشرده تير 1395 دوره 150، گروه چکاد
245 کارگاه GIS 1 تير 1395 دوره 4، گروه چکاد

دوره هاي آموزشي بهار 1395

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
245 دوره ArcGIS 2 خرداد 1395 دوره 64
244 دوره ArcGIS 2 خرداد 1395 دوره 63 ، فشرده خصوصي
243 دوره ArcGIS 1 خرداد 1395 دوره 149
242 دوره طراحي وبHTML,CSS,CMS خرداد 1395 دوره 2
241 دوره ArcGIS 2 ارديبشت 1395 دوره 62
240 دوره Arc GIS 1 ارديبهشت 1395 دوره 149
239 کارگاه GIS 1   کارگاه 3

 

 

دوره های زمستان 1394

238-دوره فشرده  Arc GIS 1 دوره 148، 24اسفند
237-دوره Arc GIS 1 دوره 147، 17اسفند
236-دوره پنجم WebGIS بدون برنامه نویسی فشرده اهواز 16 اسفند
235-دوره فشرده Arc GIS 1 دوره 146، شرکت نگین شهر از 1 اسفند
234-دوره Arc GIS 1 دوره 145، جمعه 30 بهمن
233-دوره ArcGIS3 دوره 20 از 22 بهمن
232-دوره Arc GIS 4 دوره نهم ، از 8 بهمن
231-کارگاه GIS 2 ، از جمعه 2 بهمن
230-دوره ArcSDE: Enterprise GDB ، راه دور بندرعباس از 19 دی
229-دوره Arc GIS 1 دوره 144، از 15 دی

دوره های پاییز 1394

228-دوره Arc GIS 1 از 15 آذر
227-دوره Arc GIS 1 راه دور
، بندرعباس، 27 آبان
226-دوره Arc GIS 2 راه دور، مینه سوتا،
آمریکا 26 آبان
225-دوره Arc GIS 1 پنجشنبه
، از 14 آبان
224-دوره Arc GIS 2 ،دوره 61، جمعه 8 آبان
223-دوره Arc GIS 2 ،دوره 60، 6 آبان ، ویژه دانشجویان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
222-فشردهWebGISدوره 3، اراک 12مهر
221-دوره طراحی وب سایت،CMS, CSS, HTML از10 مهر
220-کارگاه GIS 1 ، کارگاه دوم، 2 مهر 1394


دوره های تابستان   1394

219-فشرده WebGISدوره 2، رشت20شهریور
218-دوره Arc GIS 3 ،دوره 19، 5 شهریور
217-دوره Arc GIS 2 عصر ،دوره 59، از 2 شهریور1394
216-دوره Arc GIS 3 ،دوره 18،  از 25 مرداد 1394
215-دوره Arc GIS 1 پنجشنبه و جمعه ، دوره 140،  15 مرداد 1394
214-کارگاه GIS 1 عصر، کارگاه اول ، 1 مرداد 1394
213-دوره Arc GIS 1 عصر، دوره 139، 21 تیر 1394

دوره های بهار   1394

212-دوره Arc GIS 1 عصر، دوره 138، 28 خرداد 1394
211-دوره Arc GIS 2 عصر، دوره 58،  10 خرداد 1394
210-دوره Arc GIS 1 عصر،دوره 137، 9 خرداد 1394
209-دوره Arc GIS 2 صبح،دوره 57، 17 اردیبهشت 1394
208-دوره Arc GIS 1 عصر،دوره 136،  6 اردیبهشت 1394
207-دوره Arc GIS 1 عصر ،دوره 135، 26 فروردین 1394
206-دوره Arc GIS 3 ،دوره 17،  از 22 فروردین 1394 

دوره های زمستان  1393

دوره یکم WebGIS فشرده از 24 اسفند 93
دوره 133ام ArcGIS1 صبح 6 اسفند 93
دوره132 ام Arc GIS 1 یکشنبه 3 اسفند شروع شد
دوره 56 ام  Arc GIS 2  چهارشنبه عصر، از 29بهمن 93
دوره131 ام Arc GIS 1 یکشنبه 1 بهمن شروع شد
دوره 55 ام  Arc GIS 2  عصر، از 21 دی 93 ، شروع شد
دوره 54 ام  Arc GIS 2  پنجشنبه و جمعه صبح، از 11 دی 93


دوره های    پاییز   1393

دوره130 ام Arc GIS 1 راه دور - ماهشهر از 22 آذر 93شروع شد
دوره129 ام Arc GIS 1 عصر از 10 آذر 93 شروع شد
دوره128 ام Arc GIS 1 عصر 1 مهر 1393 شروع شد

دوره های تابستان  1393

دوره ۱۲۷ آموزش ArcGIS1 – از 2 شهریور ۹۳ - دوره صبح
دوره ۱۲۶ آموزش ArcGIS1 – از 26 مرداد ۹۳ - وزارت نیرو- سازمان انرژی های نو - دوره ویژه مدیران
دوره ۱۲۵ آموزش ArcGIS1 – دوره ویژه  ۱۰ مرداد  ۹۳، شرکت مخابرات استان البرز، اداره مهندسی
 دوره ۱ اسکریپت نویسی با پایتون در ArcGIS 10.2، عصر پنجشنبه : ۵ تیر ۹۳

دوره های بهار  1393

دوره ۲ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران- فشرده صبح: ۱۹ خرداد ۹۳
دوره ۲، دوره جامع GIS شهری فشرده صبح : به مدت ۶۰ ساعت – ۱۵ خرداد
دوره ۵۳  ArcGIS2  فشرده صبح : ۱۰ خرداد ۹۳
دوره ۱ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران- فشرده صبح: ۵ خرداد ۹۳
دوره ۱۲۴ آموزش ArcGIS1 – فشرده صبح: ۴ خرداد ۹۳
دوره ۵۲  ArcGIS2  فشرده صبح : ۱۶ اردیبهشت ۹۳
دوره ۲ کارگاه مدل سازی پیشرفته با Model Builder فشرده خصوصی ۷ اردیبهشت ۹۳
دوره ۱ کارگاه مدل سازی پیشرفته با Model Builder از ۴ اردیبهشت ۹۳
دوره ۱، دوره جامع GIS شهری به مدت  ۶۰ ساعت – ۱ اردیبهشت
دوره ۱۲۳ آموزش ArcGIS1 – فشرده صبح: ۱ اردیبهشت
دوره ۱۲۲ آموزش راه دور ArcGIS1 – فیروزکوه : ۱۸ فروردین ۹۳
دوره هشتم آماده سازی اطلاعات GIS – آموزش راه دور  زابل: ۱۰ فروردین ۹۳  

 
دوره های GIS برگزار شده در دستگاه های دولتی

   
  ۳۹-دوره ۱۲۶ آموزش ArcGIS1 – از 26 مرداد 93 - وزارت نیرو- سازمان انرژی های نو - دوره ویژه مدیران
 ۳۸-دوره ۱۲۵ آموزش ArcGIS1 – از  10 مرداد  ۹۳، دوره ویژه اداره مهندسی، شرکت مخابرات استان البرز،

۳۷- دوره ۲ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران- فشرده صبح: 19 خرداد ۹۳
۳۶-دوره ۱ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران - سعادت آباد - فشرده صبح: ۵ خرداد ۹۳

۳۵-دوره یکصد و پانزدهم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت انتقال گاز منطقه ۴ کشور ، مشهد ،آذر ۱۳۹۲
۳۴-دوره یکصد و دوازدهم آموزش ۱ ArcGIS ،  شرکت برق منطقه ای تهران ،موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق، شهریور ۱۳۹۲
  ۳۳-دوره بیست و پنجم آموزش ۲ ArcGIS ، دانشگاه صنعت آب و برق واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر ۱۳۸۹
۳۲-دوره هفتاد و هفتم آموزش ۱ ArcGIS ، دانشگاه صنعت آب و برق واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر ۱۳۸۹
۳۱-دوره هفتاد و پنجم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان وزارت نیرو ، (آموزش فشرده) ، آبان ۱۳۸۹
  ۳۰-دوره هفتاد و چهارم آموزش ۱ ArcGIS ، دانشگاه صنعت آب و برق واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آبان ۱۳۸۹
۲۹-دوره شصت و ششم آموزش ۱ ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، دی و بهمن ۱۳۸۸
۲۸-دوره شصت و دوم آموزش ۱ ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، آبان و آذر ۱۳۸۸
  ۲۷- دوره دوم آموزش ArcGIS 3 ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران ، آبان و آذر ۱۳۸۸
  ۲۶- دوره شصت و یکم آموزش ۱ ArcGIS ، هسا : صنایع هوایی ایران – اصفهان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان ۱۳۸۸
  ۲۵- دوره پنجاه و هفتم آموزش ۱ ArcGIS ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان ۱۳۸۸
۲۴- دوره شصتم آموزش ۱ ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (ویژه مدیران گروه فکر ) ، مهر ۱۳۸۸
۲۳- دوره پنجاه و هشت آموزش ۱ ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ، مهر ۱۳۸۸
۲۲- دوره پنجاه و چهارم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ، ( آموزش فشرده ) ، مرداد ۱۳۸۸
۲۱- دوره پانزدهم آموزش ۲ ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا – چالوس ، ( آموزش فشرده ) ، اسفند ۱۳۸۷
۲۰- دوره چهل و نهم آموزش ۱ ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا – چالوس ( آموزش فشرده ) ، اسفند ۱۳۸۷
  ۱۹- دوره ششم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور۱۳۸۶
۱۸- دوره چهارم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور۱۳۸۶
۱۷- دوره بیستم و سوم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور فاضلاب ، وزارت نیرو ، مرداد ۱۳۸۶
  ۱۶- دوره بیست و دوم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ، وزارت نیرو ( آموزش فشرده) ، مرداد ۱۳۸۶
  ۱۵- دوره نوزدهم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور آب ، وزارت نیرو ، اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۴- دوره بیست و نهم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد – قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا ، آذر ۱۳۸۶
۱۳- دوره هشتم آموزش ArcView، شرکت ساماندهی مشاغل شهر ، شهرداری تهران، بهمن ۱۳۸۵
۱۲- دوره سیزدهم آموزش ArcGIS، سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، اسفند ۱۳۸۴
۱۱- دوره دوازدهم آموزش ArcGIS، سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، بهمن ۱۳۸۴
  ۱۰- آموزش ArcInfo Workstation، مرکز آمار ایران ،شهریور ۱۳۸۴
۹- دوره هشتم آموزش ArcGIS، سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی،تیر ۱۳۸۴
۸- دوره پنجم آموزش ArcView، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور، آبان ۱۳۸۳
   ۷- دوره اول آموزش ArcView پیشرفته : شرکت نگاره ، شرکت نفت فلات قاره ، اهواز، خرداد ۱۳۸۲
۶- دوره اول آموزش ArcGIS ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، بهمن ۱۳۸۰
۵- آموزش GIS ، ستاد نیروی زمینی ارتش،شرکت ایز ایران،شرکت هلررایانه ، تیر ۱۳۷۹
۴- آموزش GIS و سیستم های تصویری و نقشه- شرکت ایز ایران، شرکت هلررایانه ،دی۱۳۷۸
  ۳- آموزش تولید مدل های سه بعدی در CARIS ،شرکت هلررایانه ، مهر۱۳۷۸
۲- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی – آموزشکده فنی معدن ، وزارت معادن و فلزات،شرکت هلررایانه ، تیر۱۳۷۸
۱- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی CARIS – گروه جغرافیای دانشگاه تهران،شرکت هلررایانه ،تیر۱۳۷۸

 
دوره های GIS برگزار شده در شرکت های خصوصی

۲۴-دوره بیست و یکم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت ۱۳۸۹
۲۳-دوره شصت و هشتم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت ۱۳۸۹
۲۲-دوره هفدهم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی – بوشهر ، (آموزش فشرده ) ، خرداد ۱۳۸۸
۲۱-دوره چهل و ششم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت سبز سامانه سبلان – اردبیل ، ( آموزش فشرده ) ، بهمن ۱۳۸۷
۲۰- دوره چهل و پنجم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی – بوشهر ) ، ( آموزش فشرده ) ، بهمن ۱۳۸۷
۱۹- دوره نهم آموزش ۲ ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد ۱۳۸۷ ( آموزش فشرده – شرکت زمین ساخت – تبریز)
۱۸- دوره سی و ششم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت ۱۳۸۷ ( آموزش فشرده- مشهد)
۱۷- دوره سی وچهارم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین ۱۳۸۷ ( آموزش فشرده- شرکت لرزه ساخت- تبریز)
۱۶- آموزش ArcView پیشرفته : شرکت نگاره ، سازمان صنایع و معادن استان تهران ، اسفند ۱۳۸۶
۱۵- دوره هشتم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک) ، دی – بهمن ۱۳۸۶
۱۴- دوره سی و یکم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکنیک) ، دی ۱۳۸۶
۱۳- دوره دهم آموزش ۱ ArcGIS، شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مهر – آبان ۱۳۸۴
۱۲- دوره پنجم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت کامپیوتری نگاره ، شهریور۱۳۸۳
۱۱- دوره ششم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مرداد ۱۳۸۳
۱۰- دوره چهارم آموزش ۱ ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن ۱۳۸۲
۹- دوره دوم آموزش ArcView 3D Analyst در شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن ۱۳۸۲
۸- دوره سوم آموزش AutoCAD Map 2002 ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، آذر ۱۳۸۲
۷- دوره سوم آموزش ۱ ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، بهمن ۱۳۸۱
۶- دوره اول آموزش ArcView 3D Analyst در شرکت مهندسی مشاور امکو ایران ، بهمن ۱۳۸۱
۵- دوره دوم آموزش ArcView، شرکت نگاره ، شهریور۱۳۸۱
۴- دوره دوم آموزش AutoCAD Map 2002 ،شرکت مهندسی مشاور شاران ، شهریور ۱۳۸۱
۳- دوره دوم آموزش ArcGIS ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، شرکت پردازش شهری تهران (TGIC) اردیبهشت ۱۳۸۱
۲- دوره اول آموزش ArcView، شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، فروردین ۱۳۸۰
۱- دوره اول آموزش AutoCAD Map 2000i : شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، مهر ۱۳۷۹

 

ارزیابی کار فرما از تدریس دوره ها


ارزیابی تدریس GIS در مرکز زنجان : عالی

 

 دوره های GIS برگزار شده پیش از سال 93 در گروه چکاد

دوره ArcGIS 3D & Spatial Analyst  : از ۱ اسفند ۱۳۹۲
دوره ۵۱  ArcGIS2  فشرده صبح ها: از ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
دوره۱۲۱  ArcGIS1  فشرده صبح ها: از ۷ بهمن ۱۳۹۲
دوره ۵۰  ArcGIS2  فشرده : از ۳بهمن ۱۳۹۲
یکم بهمن ۱۳۹۲ : دوره ۱۲۰ آموزش ArcGIS1
هفتم دی ۱۳۹۲ : دوره ۴۸ آموزش ArcGIS2
یک دی ۱۳۹۲ : دوره ۱۱۹ آموزش ArcGIS1 فشرده صبح
بیستم آذر ۱۳۹۲ :  دوره ۱۱۸ آموزش ArcGIS1 فشرده اختصاصی
یازده آذر ۱۳۹۲ : دوره ۱۱۷  آموزش ArcGIS1 فشرده صبح 

دوره های برگزار شده  ArcGIS 1

دوره 91 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1390
 دوره 90 آموزش  ArcGIS 1، معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن، دی 1390
 دوره 89 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1390
 دوره 88 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده )  آذر و دی  1390
 دوره 87 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1390
 دوره 86 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1390
 دوره 85 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،   مهر  1390
 دوره 84 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1390
 دوره 83 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) مرداد 1390
 دوره 83 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1390
 دوره 82 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  تیر و مرداد 1390
 دوره 81 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1390

دوره های برگزار شده دهه 80

دوره 80  آموزش ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  فروردین 1389 ( آموزش از راه دور - اصفهان)
دوره هفتاد و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن و اسفند 1389
دوره هفتاد و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1389
دوره هفتاد و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان  (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر 1389
دوره هفتاد و ششم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، آذر و دی 1389
دوره هفتاد و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت توسعه منابع آب وخاک سیستان وزارت نیرو ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1389
دوره هفتاد و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان  ( سازمان آب منطقه ای زنجان ) ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1389
دوره هفتاد و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، آبان و آذر 1389
دوره هفتاد و دوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  مهر 1389
دوره هفتاد و یکم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور و مهر 1389
دوره هفتادم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1389
دوره شصت و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389
دوره شصت و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری  ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت 1389
دوره شصت و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1389
دوره شصت و ششم آموزش 1 ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، دی و بهمن 1388
دوره شصت و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1388
دوره شصت و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی 1388
دوره شصت و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1388
دوره شصت و دوم آموزش 1 ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، آبان و آذر 1388
دوره شصت و یکم آموزش 1 ArcGIS ، هسا : صنایع هوایی ایران - اصفهان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1388
دوره شصتم آموزش 1 ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،  آبان  1388
دوره پنجاه و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان و آذر 1388
دوره پنجاه و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،  آبان 1388
دوره پنجاه و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، بنیاد مسکن کرمان ، ( آموزش فشرده ) ،  آبان 1388
دوره پنجاه و ششم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، مهر 1388
دوره پنجاه و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور 1388
دوره پنجاه و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ،  ( آموزش فشرده ) مرداد 1388
دوره پنجاه و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1388
دوره پنجاه و دوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اردیبهشت و خرداد 1388
دوره پنجاه و یکم آموزش ArcGIS 1 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، فروردین و اردیبهشت 1388
دوره پنجاهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اسفند 1387 و فروردین 1388
دوره چهل و نهم آموزش 1 ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا - چالوس  ، ( آموزش فشرده ) ،  اسفند 1387
دوره چهل و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، بهمن 1387
دوره چهل و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، بهمن 1387
دوره چهل و ششم آموزش 1 ArcGIS ،  شرکت سبز سامانه سبلان - اردبیل ( آموزش فشرده ) ، بهمن 1387
دوره چهل و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی - بوشهر ( آموزش فشرده ) ، بهمن 1387
دوره چهل و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،دی 1387 ( آموزش فشرده )
دوره چهل و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر - دی 1387
دوره چهل و دوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان 1387
دوره چهل و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر - آبان 1387
دوره چهلم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1387
دوره سی و نهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد – شهریور 1387
دوره سی و هشتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1387
دوره سی و هفتم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387
دوره سی و ششم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1387 ( آموزش فشرده- مشهد)
دوره سی و پنجم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1387
دوره سی وچهارم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  فروردین 1387 ( آموزش فشرده- تبریز)
دوره سی و سوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اسفند 1386 و فروردین 1387
دوره سی و دوم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اسفند 1386
دوره سی و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک)  ، دی 1386
دوره سی ام آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1386
دوره بیست و نهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد - قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا ، آذر 1386
دوره بیست و هشتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1386
دوره بیست و هفتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1386
دوره بیست و ششم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1386 ( آموزش فشرده)
دوره بیست و پنجم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر 1386
دوره بیست و چهارم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1386
دوره بیستم و سوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور فاضلاب ، وزارت نیرو ، مرداد 1386
دوره بیست و دوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ، وزارت نیرو، ( آموزش فشرده) ، مرداد 1386
دوره بیست و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1386
دوره بیستم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد 1386
دوره نوزدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور آب ، وزارت نیرو ، اردیبهشت 1386
دوره هجدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1386
دوره هفدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1386
دوره شانزدهم آموزش 1 ArcGIS، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385
دوره پانزدهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1385
دوره چهاردهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1385
دوره سیزدهم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، اسفند 1384
دوره دوازدهم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، بهمن 1384
دوره یازدهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1384
دوره دهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مهر - آبان 1384
دوره نهم آموزش 1 ArcGIS :دوره اختصاصی در شرکت مهندسی مشاور چکاد ،مهر 1384
دوره هشتم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی،تیر 1384
دوره هفتم آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور چکاد ،خرداد ۸۴
دوره ششم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مرداد 1383
دوره پنجم  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت کامپیوتری نگاره ، شهریور1383
دوره چهارم  آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382
دوره سوم  آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، بهمن 1381
دوره دوم  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، شرکت پردازش شهری تهران (TGIC) اردیبهشت 1381
دوره اول  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، بهمن 1380


دوره  ArcGIS 2

دوره  30 آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد  1390 ( آموزش از راه دور - اصفهان)
دوره  29 آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد و شهریور 1390
دوره  28 آموزش ArcGIS2 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، خرداد و تیر 1390
دوره بیست و هفتم آموزش  ArcGIS2 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اردیبهشت 1390
دوره بیست و ششم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1389
دوره بیست و پنجم آموزش 2 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، ( آموزش فشرده ) ، آذر 1389
دوره بیست و چهارم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی  1389
دوره بیست و سوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده ) ، مهر 1389
دوره بیستم و دوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1389
دوره بیست و یکم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت 1389
دوره بیستم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت و خرداد 1389
دوره نوزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور 1388
دوره هجدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1388
دوره هفدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی - بوشهر ، (آموزش فشرده ) ، خرداد 1388
دوره شانزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین و اردیبهشت 1388
دوره پانزدهم آموزش 2 ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا - چالوس  ، ( آموزش فشرده ) ،  اسفند 1387
دوره چهاردهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر - دی 1387
دوره سیزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، شهریور– مهر 1387
دوره دوازدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، تیر -  مرداد 1387
دوره یازدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، تیر 1387
دوره دهم آموزش 2 ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387
دوره نهم آموزش 2 ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387 ( آموزش فشرده- تبریز)
دوره هشتم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک) ، دی - بهمن 1386
دوره هفتم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی - بهمن 1386
دوره ششم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور1386
دوره پنجم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1386
دوره چهارم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور1386
دوره سوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر- مرداد 1386
دوره دوم آموزش 2 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1386
دوره اول آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385

از این تاریخ به دلیل نیازهای کاربران ، دوره ArcGIS3  و دوره ArcGIS Spatial Analyst , ArcGIS 3D Analyst با یکدیگر ترکیب شده و دوره های ArcGIS3  و دوره ArcGIS4 شکل گرفتند

ArcGIS 3

دوره چهارم آموزش  ArcGIS3 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1390
دوره سوم آموزش  ArcGIS3 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  مهر 1389
دوره دوم آموزش ArcGIS 3 ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران ، آبان و آذر 1388
دوره اول آموزش ArcGIS 3 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور و مهر 1388

ArcGIS Spatial Analyst , ArcGIS 3D Analyst

دوره دوازدهم  Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  دی و بهمن 1389
دوره یازدهم  Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  تیر 1389
دوره دهم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان و آذر 1388
دوره نهم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1388
دوره هشتم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر - آبان 1387
دوره هفتم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  شهریور 1386 (آموزش فشرده )
دوره ششم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1386
دوره پنجم Spatial Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) خرداد 1386
دوره چهارمSpatial Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) فروردین 1386
دوره سوم3D Analyst، آموزش شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385
دوره دوم 3D Analyst، آموزش در شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382
دوره اول 3D Analyst ،آموزش در شرکت مهندسی مشاور امکو ایران ، بهمن 1381


دوره آماده سازی  اطلاعات ( از طریق ArcGIS , Auto CAD Map )

دوره  2 کارگاه آماده سازی اطلاعات GIS ( تبدیل فایل های DWG به GIS ) ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1390

دوره  1 کارگاه آماده سازی اطلاعات GIS ( تبدیل فایل های DWG به GIS ) ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1389

VBA مقدماتی

دوره  7  آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1390

دوره  6  آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی 1389

دوره  5 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1389

دوره  4 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389

دوره  3 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن و اسفند 1388

دوره  2 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت و خرداد 1388

دوره  1 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذرو دی 1387

VBA پیشرفته

دوره دوم آموزش VBA پیشرفته ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر و آبان 1389

دوره اول آموزش VBA پیشرفته ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389

برنامه نویسی با ArcEngine 1
برنامه نویسی با ArcEngine 2

دوره دوم آموزش ArcEngine 2  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان و آذر 1389

دوره اول آموزش 2 ArcEngine ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ، ( آموزش فشرده ) ، مرداد 1388

Auto CAD Map3D

دوره سوم آموزش AutoCAD Map 3D ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، آذر 1382

دوره دوم آموزش AutoCAD Map 3D ،شرکت مهندسی مشاور شاران ، شهریور 1381

 

دوره های برگزار شده دهه 70

دوره اول آموزش AutoCAD Map 3D  : شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، مهر 1379

 ArcView 3.3

دوره هشتم  آموزش ArcView  : شرکت ساماندهی مشاغل شهر ، شهرداری تهران، بهمن 1385

دوره هفتم  آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ،تیر 1384

دوره ششم آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن 1383

دوره پنجم آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور، آبان 1383

دوره چهارم آموزش ArcView  :شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382

دوره سوم آموزش ArcView  : شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، آبان 1382

دوره دوم آموزش ArcView  : شرکت نگاره ، شهریور1381

دوره اول آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، فروردین 1380

Advanced ArcView 3.3

آموزش ArcView پیشرفته  : شرکت نگاره ،  سازمان صنایع و معادن استان تهران ، اسفند 1386

آموزش ArcView پیشرفته  : شرکت نگاره ،  شرکت نفت فلات قاره ، اهواز، خرداد 1382

 ArcInfo Workstation

دوره دوم  آموزش ArcInfo Workstation، شرکت توسعه فناوری چکاد ، آموزش فشرده، اسفند 86- فروردین 87

دوره اول آموزش ArcInfo Workstation، مرکز آمار ایران ،شهریور 1384

 

دیگر دوره های GIS

5-  آموزش GIS ، ستاد نیروی زمینی ارتش،شرکت ایز ایران،شرکت هلررایانه ، تیر 1379

4-  آموزش GIS و سیستم های تصویری و نقشه-  شرکت ایز ایران، شرکت هلررایانه ،دی1378   

3- آموزش تولید مدل های سه بعدی در CARIS ،شرکت هلررایانه ، مهر1378

2- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی  - آموزشکده فنی معدن ، وزارت معادن و فلزات،شرکت هلررایانه ، تیر1378

1- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی  CARIS  - گروه جغرافیای دانشگاه تهران،شرکت هلررایانه ،تیر1378

 

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد