امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوره جامع  GIS شهری۱


مدرس : بهنام محمودیان
مدت دوره : 32 ساعت


شهریه و جدول زمان بندی


مخاطبین این دوره :
رشته های شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدیریت شهری، جغرافیا ، رشته GIS – RS ، نقشه برداری و …


دوره جامع GIS شهری بر مبنای تجارب مدرس تدوین شده تا شرکت کنندگان به صورت عملی مهارت های تولید و آماده سازی اطلاعات شهری را کسب کرده و توان تبدیل فایل های DWG  و DGN را بدست آورند و بدین ترتیب داده ها را از نرم افزارهای اتوکد که عمده مهندسان مشاور آنرا تولید می کنند و مایکرواستیشن که توسط سازمان نقشه برداری تولید شده ، به فرمت GIS مبدل سازند. تجربه کار با نرم افزار Auto CAD map 3D را کسب می کنند که در تبدیل اطلاعات GIS به اتوکد و فرمت DWG بسیار کارآمد است.
در پایان دوره ، آموخته های خود را در یک پروژه جدید، طی ۴ ساعت محک خواهید زد.

 

 

ردیف   

شرح   

ساعت   

جمع ساعت

۱

آماده سازی اطلاعات AutoCAD ، شناسایی خطاها از طریق توپولوژی پلی گن و

پیاده سازی نقشه کاغذی برداشت های محلی کاربری، کیفیت و قدمت ساخت و…

۸

۸

۲

پردازش و نمایش نقاط برداشت اطلاعات با GPS برحسب X,Y :UTM متریک و نیز WGS84

۲

۱۰

۳

آماده سازی اطلاعات DWG ساخت Topology خطی شبکه معابر و تاسیسات زیر بنایی

تبدیل داده های DGN به Shape file و Geodatabase جهت استفاده در Arc GIS

۴
14

۴

یکپارچه سازی اطلاعات شیت های مختلف و همسان سازی شکل عوارض در لبه نقشه ها و کنترل یکی بودن اطلاعات توصیفی عوارض متصل شده

انطباق مکانی عوارض برداشت شده با مختصات محلی: Spatial adjustment

۶

22

5

AutoCAD Map 3D : دریافت اطلاعات از ArcGIS ، ساخت توپولوژی، تولید و تکمیل

اطلاعات جدولی و نمایش عوارض و Text ( طول ، مساحت، کد کاربری و ..)، تحلیل شبکه خطی

۶

28

۶

تمرین عملی پایان دوره

۴

 32 

مطالب مرتبط : دوره GIS جامع شهری 2

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد