امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سرفصل دوره ArcGIS 2

مدرس : بهنام محمودیان

 32 ساعت

 

جدول دوره های آموزش GIS

دوره های برگزار شده ArcGIS2

 

 گزیده رئوس مطالب دوره ArcGIS2:

 • آشنایی و کار عملی با لایه ها در سیستم های مختصاتی WGS84 و UTM و Lambert

 • نمایش اطلاعات مختصات x,y ( مانند اطلاعات GPS یا موقعیت ایستگاه های هواشناسی و ...) بر روی نقشه
 • تبدیل جداول Excel:xls به لایه های GIS
 • رفع مشکل بهم ریختن حروف در ضمن تبدیل جداول shape file :shp به  Excel
 • اتصال جدول بیرونی به جدول لایه های مکانی Join

 • اتصال جدول به لایه های اطلاعاتی ، یک عارضه مکانی به چند رکورد اطلاعاتی Relate ( مانند اتصال یک قطعه زمین به اطلاعات واحدها طبقات مختلف )
 • اتصال جداول اطلاعاتی دو لایه بر حسب مکان مشترک

   آزمون عملی پایان دوره


  سرفصل دوره ArcGIS2

  تجارب مختلف مدرس ضمن انجام پروژه های متعدد GIS به صورت این دوره تنظیم شده و موجب ارتقا مهارت های پیشرفته به شرکت کنندگان شده است. این دوره به صورت یک پروژه عملی بر روی داده های ایرانی (منطقه گیلان و مازندران) طراحی شده و بدین ترتیب شرکت کنندگان در دوره، تمامی عملیات تولید اطلاعات، پردازش و تهیه خروجی بطور عملی بر روی "داده واقعی" مورد استفاده در ایران تجربه می کنند.  


 کار عملی با سیستم های تصویری :

- کار با سیستم های تصویری UTM  ،  Lambert و نیز  WGS84
- تولید و نمایش لایه نقطه ای بر مبنای طول و عرض جغرافیایی x,y ( نمایش برداشت های GPS)

آشنایی با ویژگی های سیستم های مختصاتی یو تی ام و لامبر مخروطی مماسی

عملیات در جداول اطلاعات توصیفی  

•    تولید فایل Excel (xls) از جدول فایل های GIS ، رفع مشکل ناخوانایی اسامی فارسی که از shp به xls مبدل شده اند
•    Join : اتصال یک جدول مستقل )مانند(mdb , xls , …  به لایه های مکانی با تناظر یک به یک (مانند : اطلاعات جمعیت مرکز آمار به لایه نقاط روستایی )
•    Relate : انتقال اطلاعات چند ردیف یک جدول مستقل، به یک عارضه لایه مکانی ( مانند : مشخصات 4 واحد مسکونی واقع در یک قطعه زمین  )
•    Summarize : تولید سر جمع بر حسب مشخصات دلخواه مکانی یا جدولی عوارض از جمله جمع، میانگین، انحراف معیار، . . . (مانند : جمع جمعیت روستاهای واقع در محدوده زلزله با خطر زیاد  )
•    نمایش فیلد های دلخواه در جدول، عدم نمایش فیلد های بدون استفاده، نمایش اعشار به دلخواه کاربر
•    نمایش محتوای فیلد دلخواه در زیر ماوس در هنگام قرار گرفتن بر روی عارضه (MapTip)

    
مدیریت اطلاعات    

•    اتصال نقشه ها به سطوح زیرین (ملی، استانی، شهری و ...)
•    اتصال عوارض نقشه به دیگر مدیاها (فایل های Word، MPG و...)Hyperlink  به صورت منفرد (یک عارضه یک فایل ) یا چند بخشی (یک عارضه و چندین فایل)
•    اصول نام گذاری فایلها در  GIS
•    مدیریت اطلاعات

نقشه نمودار فراوانی به ازای هر پلی گن


كار با فايل هاي AutoCAD :DWG

•    تبدیل فایل های dwg به فرمت GIS  مانند shp , GDB
•    انتخاب و اعمال سیستم مختصاتی مناسب
•    تبدیل عوارض خطی و کد نقطه ای در dwg  به پلی گن در GIS


عملیات پردازش اطلاعات توسط ابزارها

•    تولید مختصات X,Y به ازای هر  نقطه در لایه های GIS ( موقعیت شهرها)
•    برش لایه ها بر حسب محدوده دلخواه  clipping
•    انتخاب عوارض بر حسب محدوده لایه ای دیگر : Identity  
•    ابزار conversion (تغییر فرمت) داده از Shp به Geodata base  یا DWG

متادیتا 

•    جستجوی مکانی لایه های اطلاعاتی
•    جستجوی توصیفی لایه های اطلاعاتی
•    معرفی اجزا هفتگانه متادیتا
•    روش ویرایش متا دیت

استفاده از قابلیت های Google Earth

•     انتقال اطلاعات لایه های GIS به محیط Google Earth  نمایش عوارض جغرافیایی در آن
•     اخذ تصاویر از گوگل ارث Google Earth و نمایش در محیط ArcGIS

ساخت و تحلیل سه بعدیTIN , Grid

 این دوره در محیط ArcGIS 3D Analyst به شرکت کنندگان روش تولید و استفاده از لایه های رستری (Raster) را آموزش می دهد که مناسب پدیده هایی با ویژگی پیوسته هستند مانند تغییرات دما، شوری یا سطح آب زیر زمینی ، توزیع آلودگی ، پراکندگی مقادیر اندازی گیری شده عیار ماده معدنی و ...

علاوه بر آن با تولید و بکارگیری TIN امکان شبیه سازی پستی و بلندی های زمین یا هر نوع داده اندازی گیری شده فراهم می آید که می توان دید و عدم دید در مسیری دلخواه یا نمایش عوارض سه بعدی زیر زمینی، تولید نقشه های شیب (Slope) یا جهت دامنه (Aspect) یا پهنه های ارتفاعی را تولید نمود.

تولید  مدل های سه بعدی ارتفاع و عمق

ساخت DEM مدل ارتفاعی رقومی

نمایش تصاویر ماهواره ای بر روی مدل سه بعدی

شبیه سازی سه بعدی ساختمان های شهری و ... بر روی مدل سه بعدی

تولید مقاطع عرضی profile

نمایش محدوده و خط دید

تولید فیلم در محیط سه بعدی در مسیر و زاویه دلخواه

پروژه عملی پایان دوره

مطالب مرتبط :

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد