امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درباره گروه چکاد

   
گروه چکاد در سال جاری 22 دوره    و در سال قبل بیست و پنج ۲۵دوره      
و طی ۱۷ سال اخیر ۲۳۲دوره مرتبط باGISبرگزار کرده است، جمع بزرگی از دانش آموخته  (بیش از ۱۸۰۰ نفر) به همراه اساتید ثابت، طی ۱۷ سال گذشته، نشانگر مهارت و تسلط اساتید دوره ها ست. این آموزش ها موجب  آموزش کاربردی و عمیق در GIS می شود، علاوه بر آن مهارت عملی اجرای پروژه GIS نیز در شرکت کنندگان ایجاد می شود.
بعنوان مثال ، شرکت کنندگان در دوره ArcGIS1 می توانند در جلسه آخر دوره، از بین ۳۰ هزار قطعه زمین، ۸۰ قطعه مناسب را بر اساس شروط داده شده، پیدا کنند.

از سوی دیگر با استفاده از دوره های تکمیلی GIS  ، می توانید موفقیت خود را در اشتغال تامین  کرده و درصورتیکه مشغول به کار هستید موقعیت شغلی خود را ارتقاء دهید.


سرفصل دوره های جامع متناسب با نیاز دانشجویان رشته های شهر سازی و مدیریت شهری، محیط زیست، منابع طبیعی، زمین شناسی، منابع آب، برق و … تنظیم شده و امکانات GIS را در هر رشته بطور تخصصی ارائه نماید.

اجرا و مشاوره طرح های GIS در سازمان ها و شرکت ها    سرفصل دوره کاربردی سنجش از دور یا RS : Remote Sensing،
جدول دوره های آموزش GIS دوره جامع GIS شهری نقشه های وبی WebGIS
راهنمای توالی دوره ها مدل سازی پیشرفته دوره های خاص مانند AHP , Fuzzy, ILWISو دوره های ویژه صنعت نفت

 

گروه چکاد ، تهران
تلفن:
۲۲۸۶۶۶۲۷
۲۲۸۸۵۶۵۴

دورنگار:
 ۲۲۸۶۶۶۲۷


Chakad group
GIS Consultant in Iran
Tel: +98-21-228 666 27 , 22885654
Fax: +98-21-228 666 27

ورود به گروه چکاد