امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کارآموزی GIS

 

 پس از کسب تجربه در دوره کارآموزی GIS، شانس اشتغال خود را افزایش دهید.

 

در بسیاری موارد علیرغم آموزش هایی که دیده ایم ، به دلیل تجربه کم توان اجرای پروژه های پیچیده را نداریم. در صورتیکه در دوره های آموزشی GIS شرکت کرده اید می توانید در دوره کارآموزی 60 روزه گروه چکاد شرکت کنید.

نشانی و تلفن گروه چکاد

 

نمونه ای از نقشه های تولید شده توسط کارآموزان گروه چکاد

نقشه شیب منطقه 22 تهران
نقشه شیب منطقه 22 تهران
عوارض توریستی آبشار تهران
عوارض توریستی آبشار تهران
عوارض جغرافیایی منطقه گمرگ بازرگان
عوارض جغرافیایی منطقه گمرگ بازرگان

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد