امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


دوره آموزشی

مبانی سنجش از دور و کاربرد نرم افزارهای پردازش تصاویر و داده های ماهواره ایمدرس:

دکتر مجید وظیفه دوست


مدت زمان:
24 ساعت


رشته های مرتبط:
نقشه برداری، عمران، هواشناسی ، کشاورزی ، جغرافیا همه گرایش ها، محیط زیست

                                   

الف - نظری

  • مقدمه ای بر سنجش از دور

  • انرژی الکترومغناطیس و سنجش از دور

  • سنجنده ها و سکو ها

  • عکسبرداری هوایی، اسکنر های چند طیفی، رادار

  • پیش پردازشها (تصحیحات هندسی، رادیومتریک و اتمسفری)

  • بارزسازی و بهبود کیفیت تصویر

  • تفسیر داده­های تصویری

  • طبقه بندی رقومی تصویر

ب-  عملی

  •  ابزار پردازش تصاویر و تولیدات ماهواره ای ( ERDAS، ENVI، MATLAB، نرم افزارهای HEG )

  • انجام پروژه عملی

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد