امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوره های برگزار شده ArcGIS 4 تا کنون 

 

 

مدرس : بهنام محمودیان سرفصل دوره ArcGIS 4 نظرات شرکت کنندگان دوره ArcGIS 4 امتحان پایان دوره ArcGIS4

 

دوره تخصصی کاربرد قابلیت های ویژه مانند  Geometric network  به همراه روش های ارتباط با برنامهGoogle earth

 

دوره  8  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  اردیبهشت 1393

دوره  7  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر 1392

دوره  6  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1391

دوره  5  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آذر و دی 1390

دوره  4 آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1390

دوره  3 آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  مهر 1389

دوره دوم آموزش ArcGIS4 ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران ، آبان و آذر 1388

دوره اول آموزش ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور و مهر 1388

ورود به گروه چکاد