امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 دورهArcGIS 3

افزایش مهارت های حرفه ای GIS

 

مدرس : بهنام محمودیان

مدت : 32 ساعت

شهریه : جدول دوره های آموزش GIS

 
- برنامه تکمیلی Spatial Analyst

1-    آشنایی با ماهیت داده های رستری: Raster
2-    آماده سازی اطلاعات مکانی
3-    تبدیل عوارض وکتوری ( نقطه ، خط و پلی گن ) به رستر
4-    مدل سازی در محیط Model builder
5-    تولید مدل مکان یابی نقاط جدید بر اساس حداکثر فاصله از نقاط موجود

     o    تولید لایه های شیب و جهت دامنه از لایه مدل ارتفاعی  DEM
     o    تکمیل مکان یابی از طریق تاثیر دادن لایه کاربری اراضی
     o    تولید لایه فاصله ازجاده و تاثیر دادن آن در مدل مکان یابی
     o    نمایش بهترین نقاط انتخاب شده در بستر لایه های اطلاعاتی
     o    تلفیق لایه سایه روشن ارتفاعی Hill shade با لایه کاربری اراضی Landuse

6-    تولید مدل تعیین مناسب ترین مسیر از نقطه مکان یابی شده تا نزدیک ترین جاده

     o    تعریف تنظیمات پایه مدل Model environments
     o    تولید لایه رستری فاصله از نقطه مکان یابی شده
     o    تولید لایه رستری جهت دستیابی به نقطه backlink
     o    تلفیق وزنی – رتبه ای بر مبنای کاربری ، فاصله از نقطه مکان یابی شده، جهت
     o    مکان یابی بهترین مسیر بر مبنای لایه تلفیق وزنی

تبدیل مدل عادی به مدل پارامتریک برای استفاده در داده های پروژه های گوناگون

1-   تعیین پارامتر ArcTool box
2- تعریف متغیر و جایگزاری مقادیر در آن

 

دریافت تصاویر ماهواره ای مناطق وسیع توسط Universal Map Downloader

تجزیه و تحلیل اطلاعات شبکه از طریق Network Analyst

 روش های ساخت داده های تحلیل شبکه Network dataset از فرمت های Shp و Geodatabse
آشنایی با فیلدهای کاربردی در تحلیل شبکه مشتمل بر meters, FT_Minutes, TF_Minutes, Oneway
مزایای فرمت Geodatabase در تحلیل شبکه
روش ساخت شبکه چند مولفه ای  Multimodal network dataset مانند شبکه معابر ، مترو و پیاده
تحلیل کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه دلخواه Find best route
تحلیل نزدیکترین امکانات  Finding closest facility مانند نزدیکترین بیمارستان یا ایستگاه آتشنشانی یا انبار
تحلیل محدوده پوشش خدمات Calculating service area مانند فروشگاه های تحت پوشش بهینه ، به ازای هر انبار کالا
تحلیل ماتریس فاصله مجموعه ای از نقاط مبدا و مقصد Calculating OD matrix
انجام فعالیت های تکرار شونده در تحلیل شبکه Network Analyst از طریق Model builder
مدیریت حرکت خودرو ها در ناوگان Solving routing problem (VRP)
تحلیل یافتن بهترین مسیر خودروهای یک ناوگان به ازای مسافران مختلف Finding best route to service paired order

   توپولوژی

     توپولوژی خطی
     توپولوژی پلی گنی
     تعریف قواعد  ( Rule )
     شناسایی خطاها
     اصلاح خطاهای توپولوژیک

 دریافت تصاویر ماهواره ای مناطق وسیع توسط Universal Map Downloader

دانلود موزاییک های تصویر ماهواره ای ، بر حسب مختصات دلخواه از

Google Earth, Yahoo satellite map, Bing satellite map, Open street map, Yandex satellite

 

 

 

 

 

پروژه عملی پایان دوره( بر مبنای داده های کشوری)

لینک آزمون رایگان بخش تحلیل شبکه دوره ArcGIS 3

جدول دوره های برگزار شده دوره ArcGIS 3

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد