امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 مدرس :
 بهنام محمودیان 

موضوع های عملی دوره  GIS در معدن و زمین شناسی :

 بخش معدن

 – نمایش نقاط نمونه برداری بر روی نقشه در برنامه Arc Map

 – طبقه بندی عیار ماده معدنی به ازای گمانه ها / نقاط نمونه برداری 

 – تولید نقشه میان یابی ماده معدنی بر اساس اطلاعات گمانه ها در عمق های مختلف 

 – نمایش سه بعدی گمانه ها در برنامه Arc Scene :
       به تفکیک عمق واحد ها سنگی 
       به تفکیک عیار در عمق های مختلف
       به تفکیک پنالتی های منفی و مواد نامطلوب ( آرسنیک ، گوگرد و …)

 – تولید نمودارهای سه بعدی Fence diagram

 – اتصال واحد های سنگ شناسی مشابه در گمانه های مختلف

 – تولید بلوک دیاگرام

 – انجام اصلاحات ارتفاع مطلق و عمق رخنمون

- تولید نقشه راه از محل آنومالی تا نزدیک ترین جاده موجود از دو روش

    -- روش کوتاه ترین فاصله هوایی ( وکتور) : Near بر اساس راه موجود در Open street map : OSM 

    -- روش مسیر یابی راه بر اساس کمترین هزینه ( با الگوی رستری ) بر اساس  پارامترهای شیب ، جهت ، کاربری و زمین شناسی در محیط Model builder قابل اعمال بر روی معادن متعدد و دلخواه

 – نمایش : 
       وضعیت اولیه معدن 
       مراحل پیشرفت کار 
       بهره برداری معدن 

 – محاسبه حجم خاکبرداری (باطله برداری) و خاکریزی 

بخش زمین شناسی

- پیاده سازی عوارض زمین شناسی بر اساس تصویر ماهواره ترسیم عوارض نقطه ای ، خطی و پلی گنی

- استفاده از سمبل های خاص زمین شناسی در برنامه ArcMap بر روی

     -- لایه های نقطه ای از جمله: نقطه اندازه گیری شیب و جهت لایه ، گمانه ، نقاط امید بخش ، چشمه و ...

     -- لایه های خطی از جمله گسل به تفکیک تراست، نرمال ، معکوس ، محور تاقدیس و ناودیس و ...

     -- لایه های پلی گنی از جمله سازندهای زمین شناسی ، واحدهای سنگی Lithology ، محدوده های لغزش

- تولید لایه های GIS از اسکن نقشه زمین شناسی مشتمل بر Geo referencing ، تفکیک عوارض ، تولید لایه و تعریف فیلدها و محتوای هر فیلد ، روش های ترسیم و ویرایش عوارض

 - نمایش سه بعدی عوارض زمین شناسی و تصویر ماهواره ای در برنامه Arc Scene بر مبنای DEM

- پهنه بندی خطر لغزش به روش وزنی - رتبه ای Weighted rating

پهنه بندی خطر حرکات دامنه ای بر مبنای :

    -- لایه مدل سه بعدی ارتفاعی TIN یا DEM

    -- لایه واحدهای زمین شناسی 

    -- لایه جهت شیب Aspect

    -- لایه مقدار شیب Slope

    -- لایه مقدار شیب لایه های زمین شناسی Dip

    -- لایه گسل 

    -- لایه فاصله از گسل های فعال لرزه زا

تجزیه و تحلیل حاصل از پهنه های مختلف خطر ، مشتمل بر :

 ارزیابی جمعیت واقع در هر پهنه خطر 

 ارزیابی طول جاده ها و راه آهن واقع در پهنه های خطر

 

 


دوره های آموزش GIS در دو سطح عمومی و تخصصی طراحی شده و دانشجویان پس از گذراندن 3 دوره GIS مقدماتی تا پیشرفته می توانند در دوره جامع معدن و زمین شناسی شرکت کنند 

  آنچه ما را از دیگران متمایز می نماید :

  • تمامی دوره های آموزشی گروه چکاد مبتنی بر اجرا پروژه بوده و در هر دوره چند پروژه عملی توسط دانشجویان انجام می شود .
  • اساتید گروه چکاد از فعالان این عرصه بوده و تجارب خوبی از فعالیت های اجرایی در پروژه های بزرگ را دارند . 
  • امکان مشاوره حضوری و یا عیر حضوری با اساتید .

 

 

سرفصل دوره ها :
سرفصل دوره ArcGIS1
سرفصل دوره ArcGIS2
سرفصل دوره ArcGIS 3
سرفصل دوره معدن و زمین شناسی

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد