امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مهاجرت بخشی از زندگی هر یک از ما به شمار می رود. این مهاجرت از شهرستان به شهرهای بزرگتر یا مهاجرت به کشورهای دیگر است. در این مطلب متناسب با زمانی که برای مهاجرت در نظر گرفته اید ، چند گزینه مد نظر قرار میگیرد. هدف رسیدن به بالاترین سطح تخصصی GIS است. پیشنهاد ما برای تکمیل مهارت ها حداقل 3 سال است ولی در صورتی که فرصت ندارید (یا بجای آن تجربه کار GIS دارید) می توانید طی 1 سال خود را به سطح بالایی برسانید که در جایگاه خوبی در کشور مقصد مشغول به کار شوید یا از استاد راهنما پذیرش بگیرید.

 

ابتدا لازم است مشاغل GIS بشناسیم. برای شرح کار هریک از این تخصص ها می توانید به صفحه شرح مشاغل مطرح در GIS به ترتیب جایگاه و در آمد در سطح جهان (GIS Jobs) مراجعه کنید.  مشاغل GIS به ترتیب درآمد، از زیاد به کم عبارتند از :

تحلیلگر جی ای اس GIS Analyst
• مدیر جی ای اس (GIS Manager)
• هماهنگ کننده جی ای اس (GIS Coordinator)
• مشاور جی ای اس (GIS Consultant)
• مدیر جی ای اس (GIS Administrator)
• توسعه دهنده جی ای اس (GIS Developer)
• متخصص جی ای اس (GIS Specialist)
• مهندس جی ای اس (GIS Engineer)
• تکنیسین جی ای اس (GIS Technician)

از نظر در آمد دلاری هریک مشاغل فوق ، می توانید به منابع زیر مراجعه کنید:

GIS Salary Expectations: Climb the GIS Career Ladder

Do You Want a Job as a GIS Analyst? Here’s What to Expect

Explanations for Various GIS Job Titles

 

 

موضوعاتی که می تواند به برجسته تر شدن تخصص و مهارت شما کمک کند:

نقشه های هوشمند

گفتگو 20 GIS پنجشنبه ها : کاربرد اینترنت اشیا IOT در GIS - شهرهوشمند

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد