امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نظرات درباره پنجاه و دومین دوره ArcGIS 2

 

 

University ofTexas at Arlingtonنظر شرکت کننده : دکترای برنامه ریزی شهری دانشگاه آرلینگتون تگزاس

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- این دوره در ادامه ی دوره ArcGIS 1 طراحی شده است

- همه ی دوره ها دارای یک پروژه ی کلاسی هستند که ابزار ها در طول دوره، به کار گرفته می شوند

- بخش 3D می تواند برای ارائه بسیار مفید باشد

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟

- بله، زیرا به نکات تئوری و ساختاری GIS نمی پردازند و بیشتر بر نکات کاربردی تکیه دارد.

- بسیاری از منابع برگرفته از ESRI است که مزیت بزرگی است.

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ برای من بسیار مفید بوده است.

 

---------------------------------------------------------------

 

نظر شرکت کننده : کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات ( 8 تیر 93 )

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود ؟ کار به صورت پروژه ای

مشکلاتی که ضمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن : فرصت دادن برای توشتن کارهایی که در کلاس انجام می دهیم

 

---------------------------------------------------------------

 

نظر شرکت کننده : کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه علوم تحقیقات تهران ( 8 تیر 93 )

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- انجام تمرین زیاد

- یادگیری نرم افزار برای کار های پروژه ای

مشکلاتی که ضمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن : نبود جزوه ی کامل و منسجم فارسی

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ عالی

 

---------------------------------------------------------------

 

نظر شرکت کننده : کارشناسی عمران دانشگاه مازندران ( 8 تیر 93 )

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- سطح کیفی خیلی خوبی داشت و با تمرین های مداوم کلاسی باعث تسلط بیشتر روی مطالب شد.

مشکلاتی که ضمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن :

- سبک آموزشی دوره ها تغییر نکند و آموزش دوره 3D مانند بقیه دوره ها باشد.

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ حتما، چون خودم هرگز فکر نمی کردم روزی این نرف افزار این قدر به کمک من بیاید

 

---------------------------------------------------------------

 

نظر شرکت کننده : کارشناسی جغرافیا و برنامه  ریزی شهری دانشگاه پیام نور ساری ( 8 تیر 93 )

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- آموزش جامع دوره

مشکلاتی که ضمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن :

- فشرده بودن دوره

- کامل نبودن PDF آموزشی

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله، به دلیل آموزش خوب و اطلاعات به روز مدرس دوره

 

 ---------------------------------------------------------------

 

مشخصات شرکت کننده : کارشناسی ارشد ازریابی و آمایش سرزمین دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات تهران

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- سلط بیشتر بر موضوعات GIS

- آنالیز بیشتر داده ها

- راه های کوتاهتر و سریع تر برای رسیدن به هدف

مشکلاتی که صمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن :

- جزوه کامل نیست

علاقه مند هستید چه مباحث دیگری مطرح شوند؟

دوره های  ArcGIS 3 و ArcGIS 4 و منطق فازی 

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله خیلی زیاد، چون واقعا تلاشی که استاد محمودیان برای آموزش انجام می دهند بی نظیر است.

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ عالی بود

 

---------------------------------------------------------------

 

مشخصات شرکت کننده : کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

نفرات کم کلاس ها باعث می شود زمان بیشتری به هر فرد اختصاص داده شود

مشکلاتی که صمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن :

پیشنهاد می شود زمان هر جلسه از سه ساعت کمتر شود

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله، به دلیل تسلط استاد مربوطه و همچنین شلوغ نبودن کلاس ها

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ عالی

 

---------------------------------------------------------------

 

مشخصات شرکت کننده : کارشناسی شهرسازی دانشگاه آزاد  رباط کریم

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- مفهوم بهتر GIS نسبت به دوره ArcGIS1

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله، به دلیل نحوه آموزش خوب و کاربردی بودن آن

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ خیلی خوب بود

 

---------------------------------------------------------------

 

مشخصات شرکت کننده : کارشناسی معماری دانشگاه آزاد یزد

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- تعلیم قدم به قدم مطالب

- پرکابرد بودن مطالب آموزش داده شده

- تکرار مطالب مهم در جلسات به صورت مکرر

مشکلاتی که صمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن :

- عدم وجود جزوه کامل

- عدم وجود تکلیف هفتگی

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله، زیرا به صورت کاربردی و پروژه ای می توان یاد گرفت و با تکرار و تمرین مباحث ملکه ذهن می شود

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟

عالی، اگر وجود داست که هر هفته موظف به انجام تمرین می شدیم  شاید در پایان دوره اعتماد بیشتری به دانسته ها و یادگیری های خود داشتم. ( که البته خود کرده را تدبیر نیست )

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد