امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شروع دوره ArcGIS 1

تاریخ شروع دوره ArcGIS1

یک مهر 1395

شهریه

347 هزار تومان

واریز شهریه تا 15 شهریور 20 هزار تومان تخفیف

معادل 297  هزار تومان

سرفصل دوره ArcGIS1

نظرات شرکت کنندگان دوره ArcGIS 1

امتحان پایان دوره ArcGIS1

کارگاه GIS1

ورود به گروه چکاد