امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شروع دوره ArcGIS 3

تاریخ شروع دوره ArcGIS3

یک مهر 1395

شهریه

277 هزار تومان

واریز شهریه تا 15 شهریور 40 هزار تومان تخفیف

معادل 237 هزار تومان

سرفصل دوره ArcGIS 3

نظرات شرکت کنندگان دوره ArcGIS 3

 

ورود به گروه چکاد