امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

عناوین سر فصل

ساعت

عملي

ساعت

تئوري

سطح آموزشي

محتواي آموزشي

مقدماتي

متوسط

پيشرفته

معرفی پهباد و اجزای تشکیل­دهنده آن

-

2

-

*

-

معرفی پهپاد ، انواع و اجزای آن،مزایا و معایب پهپاد،کاربردهای پهپاد

معرفی دوربین­های عکسبرداری مناسب برای نصب روی پهپاد

-

2

-

*

-

-آشنایی با دوربین­های عکسبرداری

مناسب

-تنظیم دوربین جهت عکسبرداری

آشنایی با مکان های مناسب پرواز

-

1

-

*

-

-شناخت شرایط و مکانهای امن پرواز

-شناخت محدوده های پروازی مجاز

طراحی پرواز و نقاط کنترل زمینی

-

3

-

-

*

-تعریف پروژه وپارامترهای آن

-شناسایی منطقه

-برنامه ریزی پرواز،اخذ مجوزهای لازم جهت پرواز،

- طراحی نقاط کنترل زمینی

-آماده­سازی پهپاد برای پرواز

معرفی نرم­افزارهای پردازش تصاویر

1

-

-

*

-

-

پردازش عکس و تهیه نقشه

7

-

-

-

*

-آماده­سازی عکس­ها جهت پردازش

-پردازش عکسها و خروجی گرفتن ازآنها که شامل :ارتفوتو،مدل رقومی زمین،ابرنقطه، منحنی

-تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر

آموزش پرواز به صورت عملی و عملیاتی

-

-

-

-

-

-احداث نقاط کنترل زمینی

-بررسی منطقه ، موانع و شرایط پرواز

-پرواز و عکسبرداری مطابق برنامه

-کنترل تصاویر اخذ شده و مطابقت با نقشه پروازی

جمع كل ساعت

8

8

 

مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌

الف – آشنایی با اجزای پرنده­های بدون سرنشین و اسمبل پهپاد، شناخت دوربین های مناسب جهت عکسبرداری با پهپاد، طراحی پرواز

ب- پردازش عکس ها و تهیه ارتوفوتو و مدل سه ­بعدی و تهیه نقشه

 

تصاویر از محیط نرم افزار

تصاویر محیط برنامه

تصاویر محیط برنامه

 

 

ورود به گروه چکاد