امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

لینک دانلود نسخه ArcGIS Pro 3.0.2

لینک دانلود نسخه 2.8 ArcGIS Pro

لینک دانلود نسخه ArcGIS Pro 2.5

 

تاریخچه تولید نسخه های نرم افزار

نسخه 1.0 نرم افزار در 2015 ارائه شد و نسخه 1.4 در 2017

نسخه 2.0 در 2017 و نسخه 2.5 در 2020 و نسخه 2.8 در 2021 ارائه شدند.

برای اطلاع از تاریخ ارائه هر یک از نسخه های مختلف ArcGIS Pro می توانید به صفحه وب سایت esri مراجعه کنید

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد