امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

از 2 مرداد 1400
  شروع دوره ArcGIS Pro1
 شرکت در کلاس زنده غیر حضوری، مشابه دوره عملی، در محیط اسکای روم ( نمونه)

جهت اطلاع از جزئیات بیشتر با گروه چکاد تماس بگیرید : 22885654

 طی دو سال اخیر، بالغ بر 51 دوره آموزش GIS برگزار شده وطی 20 سال فعالیت گروه چکاد، 327 دوره  تشکیل گشته است. 

 تمامی دوره ها مبتنی بر اجرا پروژه بوده و در هر دوره  چند پروژه عملی توسط داشجویان انجام می شود 

تقویم برگزاری دوره های چهار هفته آینده گروه چکاد 

نام دوره تاریخ آغاز شهریه
هزار
تومان
ثبت نام
دوره ArcGIS Pro1 2 مرداد 1400 547 واریز شهریه
دوره 1 ArcGIS  17 مرداد 1400 547  واریز شهریه
دوره 2 ArcGIS  24 مرداد 1400 597 واریز شهریه
دوره ArcGIS 3 19 مرداد 1400 597   واریز شهریه
دوره ArcGIG 4 7 مرداد 1400 597 واریز شهریه
دوره ArcGIS 5 8 مرداد 1400 597 واریز شهریه
کارگاه ArcGIS 17 مرداد 1400 547  واریز شهریه
دوره GIS شهری 24 مرداد 1400 597 واریز شهریه
دوره JavaScript API)webGIS1)
لینک پروژه عملی پایان دوره1
5 مرداد 1400 697   واریز شهریه
وب جی ای اس 1
دوره JavaScript API)webGIS2)
لینک پروژه عملی پایان دوره 2
9 شهریور 1400 697   واریز شهریه
وب جی ای اس 2
دوره Pyton  در ArcGIS 29 مرداد 1400 697 واریز شهریه
دوره GIS چندکاربره سازمانی ArcSDE 9 شهریور 1400 697 واریز شهریه

لیست دوره های تشکیل شده

توجه :
- مدت هر جلسه:  ۴ ساعت  .هرساعت آموزش مطابق با استاندارد آموزشی ۴۵ دقیقه خواهد بود .

- در صورت تمایل به استفاده از تخفیف در شهریه می توانید با پرداخت شهریه یکماه قبل از شروع دوره 40 هزار تومان تخفیف و ۲۰ روز قبل از شروع دوره 20 هزار تومان تخفیف برخوردار شوید.
- در صورت معرفی متقاضیان جدید می توانیداز ۱۰% تخفیف شهریه به ازای هر ثبت نام کننده ،  استفاده نمایید.
به عنوان مثال در صورت معرفی سه نفر از ۳۰% تخفیف در شهریه  خود ، برخوردار خواهید شد. ظرفیت هر دوره ۶ الی 10 نفر می باشد .

- شرکت کنندگان گرامی در صورت تمایل به انصراف از حضور در دوره باید حداقل ۲ روز قبل از برگزاری ، مراتب را به مسئول آموزش اعلام نمایند . مسئول آموزش در صورت دریافت انصراف در موعد مقرر، قادر به عودت شهریه پرداختی خواهد بود .

دوره های جدول فوق در سه مقطع زمانی  زیر برگزار می شوند:
صبح : آغاز ساعت ۹
عصر : آغاز ساعت ۱۷
پنجشنبه و جمعه صبح : ساعت ۹
پنجشنبه و جمعه عصر : ساعت ۱۴

خلاصه دوره های تشکیل شده

بهار 1399 8 دوره تابستان 1399  6 دوره  پاییز 1399  6 دوره   زمستان 1399  5 دوره   
بهار 1398 6 دوره تابستان 1398 6 دوره  پاییز 1398 5 دوره   زمستان 1398   5 دوره
بهار 1397 6 دوره تابستان 1397 8 دوره پاییز 1397 13 دوره  زمستان 1397 4 دوره
بهار 1396 6 دوره تابستان 1396 2 دوره پاییز 1396 2 دوره زمستان 1396 3 دوره
بهار 1395 6 دوره تابستان 1395 13 دوره پاییز 1395 10 دوره زمستان 1395 9 دوره

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد