امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوره های برگزار شده ArcGIS 4 تا کنون 

 

 

مدرس : بهنام محمودیان سرفصل دوره ArcGIS 4 نظرات شرکت کنندگان دوره ArcGIS 4 امتحان پایان دوره ArcGIS4

 

دوره تخصصی کاربرد قابلیت های ویژه مانند  Geometric network  به همراه روش های ارتباط با برنامهGoogle earth

 

دوره  13 ام  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر 1397

دوره  12 ام  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  شهریور 1397

دوره  11 ام  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1397

دوره  10 ام  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1396 ویژه کارشناسان نفت فلات قاره ، شرکت ملی نفت ایران

دوره  9 ام آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1394

دوره  8 ام  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  اردیبهشت 1393

دوره  7 ام  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر 1392

دوره  6 ام  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1391

دوره  5 ام  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آذر و دی 1390

دوره  4 ام  آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1390

دوره  3 ام آموزش  ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  مهر 1389

دوره 2 ام آموزش ArcGIS4 ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران ، آبان و آذر 1388

دوره 1 ام آموزش ArcGIS4 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور و مهر 1388

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد