امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

  طی 23 سال فعالیت گروه چکاد از 1378، 351 دوره برگزار شده :

دوره های برگزار شده در 1401

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
  دوره WebGIS 2  با JS API شهریور و مهر 1400 دوره 7، عمومی غیر حضوری ، گروه چکاد
  دوره WebGIS 1  با JS API  خرداد 1401 دوره 27، عمومی غیر حضوری ، گروه چکاد

 

دوره های برگزار شده در 1400

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
372 دوره ArcGIS 3 خرداد و تیر 1400 دوره 32، عمومی غیر حضوری ، گروه چکاد
371 دوره WebGIS 1  با JS API اردیبهشت 1400 دوره 26، عمومی غیر حضوری ، گروه چکاد

 دوره های برگزار شده دهه نود

بهار 1399 8 دوره تابستان 1399  6 دوره  پاییز 1399  6 دوره   زمستان 1399  5 دوره   
بهار 1398 6 دوره تابستان 1398 6 دوره  پاییز 1398 5 دوره   زمستان 1398   5 دوره
بهار 1397 6 دوره تابستان 1397 8 دوره پاییز 1397 13 دوره  زمستان 1397 4 دوره
بهار 1396 6 دوره تابستان 1396 2 دوره پاییز 1396 2 دوره زمستان 1396 3 دوره
بهار 1395 6 دوره تابستان 1395 13 دوره پاییز 1395 10 دوره زمستان 1395 9 دوره

دوره های برگزار شده در 1399

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
370 دوره ArcGIS 2   بهمن 1399 دوره 83، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
369 دوره GIS چندکاربره سازمانی SDE بهمن 1399 دوره 4، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
368 دوره ArcGIS 4 دی 1399 دوره 14، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
367 دوره ArcGIS 1  آبان - آذر 1399 دوره 191، آموزش غیرحضوری ، شهرداری تهران - رصدخانه اطلاعات شهری
366 دوره ArcGIS 1  آبان - آذر 1399 دوره 190، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
365 دوره WebGIS 2  آذر 1399 دوره 6، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
364 دوره ArcGIS 2   آبان 1399 دوره 83، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
363 دوره WebGIS 1  با JS API آبان 1399 دوره 25، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
362 دوره ArcGIS 3   مهر 1399 دوره 30، آموزش غیرحضوری ، گروه چکاد
361 دوره ArcGIS 2   مهر 1399 دوره 82، برق منطقه ای اصفهان، شرکت گام ، شرکت دانشمند
360 دوره ArcGIS 1  شهریور 1399 دوره 189 ، برق منطقه ای اصفهان ، شرکت گام ، شرکت دانشمند
359 دوره WebGIS 1  با JS API شهریور 1399 دوره 24، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
358 دوره پایتون شهریور 1399 دوره 7، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
357 دوره WebGIS 2  شهریور 1399 دوره 5، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
356 دوره WebGIS 2  مرداد و شهریور 1399 دوره 4، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
355 دوره ArcGIS 1  مرداد و شهریور 1399 دوره 188، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
354 دوره ArcGIS 2   تیر و مرداد 1399 دوره 81، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد

دوره هاي برگزار شده در بهار 1399

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
353 دوره WebGIS 2  خرداد 1399 دوره 3، غیرحضوری فشرده (کووید 19)، تهران 
352 دوره WebGIS 1  با JS API خرداد 1399 دوره 23، غیرحضوری فشرده (کووید 19)، تهران 
351 دوره WebGIS 1  با JS API خرداد 1399 دوره 22، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
350 دوره ArcGIS 1  خرداد 1399 دوره 187، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
349 دوره ArcGIS 3   اردیبهشت - خرداد 1399 دوره 30، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
348 دوره ArcGIS 3   فروردین 1399 دوره 29، آموزش غیرحضوری ، استراليا، سیدنی
347  دوره WebGIS 1  با JS API فروردین 1399 دوره 21، غیرحضوری فشرده (کووید 19)، تهران 
346 دوره ArcGIS 2   فروردین 1399 دوره 79، آموزش غیرحضوری ، استراليا، سیدنی
345 دوره ArcGIS 2 فروردین 1399 دوره 78، عمومی غیر حضوری (کووید 19) ، گروه چکاد
344 دوره WebGIS 1  با JS API فروردین 1399 دوره 20، آموزش غیرحضوری ، استراليا، سیدنی

دوره هاي برگزار شده در زمستان 1398

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
343 دوره اب و محیط زیست  اسفند 1398 دوره 2، آموزش غیرحضوری ، استراليا، آدلاید
342 دوره ArcGIS 1   اسفند 1398 دوره 186، عمومی غیر حضوری(کووید 19) ، گروه چکاد 
341  دوره WebGIS 1  با JS API بهمن 1398 دوره 19، دوره عمومی + غیرحضوری از مشهد و سوئیس 
340 دوره ArcGIS 1   دی و بهمن 1398 دوره 185، گروه چکاد 
339 دوره ArcGIS 2 آذر و دی 1398 دوره 77، گروه چکاد

دوره هاي برگزار شده در پاییز 1398

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
338 دوره ArcGIS 3 آذر 1398 دوره 28، گروه چکاد 
337 دوره پایتون 1  آبان 1398 دوره 6، دوره عمومی ، گروه چکاد 
336 دوره پایتون 1  ابان 1398 دوره 5، فشرده ، گروه چکاد 
335  دوره ArcGIS 1  مهر و آبان 1398 دوره 184، گروه چکاد 
334 دوره WebGIS 1  با JS API مهر 1398 دوره 18، گروه چکاد 

دوره هاي برگزار شده در تابستان 1398

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
333 دوره ArcGIS 2 مرداد 1398 دوره 76، گروه چکاد 
332 دوره WebGIS 1  با JS API مرداد 1398 دوره 16 ، آموزش غیر حضوری ، ساری
331 دوره پایتون 1  مرداد 1398 دوره 4، آلمان 
330 دوره ArcGIS 1 تیر و مرداد 1398 دوره 183، گروه چکاد 
329  دوره ArcGIS 1  تیر 1398 دوره 182، آموزش غیرحضوری ، اهواز
328  دوره ArcSDE  تیر 1398   غیر حضوری ، مشهد 

دوره هاي برگزار شده در بهار 1398

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
327 دوره WebGIS 1 با JS API خرداد 1398 دوره 17 ، آموزش ازراه دور، استراليا، آدلاید
326 دوره ArcGIS 1  فروردين 1398 دوره 181 ، گروه چکاد 
325 دوره ArcGIS 3 ارديبهشت 1398 دوره 27 ، گروه چکاد 
324  دوره webGIS 2 با JS API ارديبهشت 1398 دوره 16 ، آموزش ازراه دور ، استراليا، آدلاید
323  دوره ArcGIS 3 ارديبهشت 1398 دوره 26 ، غیر حضوری ، استرالیا، آدلاید
322  دوره webGIS 1 با JS API ارديبهشت 1398 دوره 15، گروه چکاد 

 دوره هاي برگزار شده در زمستان 1397

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
321 دوره ArcGIS 1 اسفند 1397 دوره 170، گروه چکاد 
320 کارگاه دوره GIS 1 دي 1397 ، گروه چکاد 
319 دوره ArcGIS 1 دي 1397 دوره 179، گروه چکاد 
318 دوره webGIS 1 با JS API شهريور 1397 دوره 14، گروه چکاد 

 دوره هاي برگزارشده در پاييز1397

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
317 دوره ArcGIS 4 مهر 1397 دوره 13، گروه چکاد
316 دوره GIS سازماني ArcSDE چندکاربره آذر1397 دوره 22 ، آموزش راه دور ، ساري
315 دوره GIS سازماني ArcSDE چندکاربره آذر1397 دوره 21 ، ويژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملي نفت ايران
314 دوره ArcGIS 2 آذر1397 دوره 75، گروه چکاد
313 دوره ArcGIS 1 آبان 1397  دوره 178، گروه چکاد
312 دوره ArcGIS 1 آبان 1397 دوره 177، گروه چکاد
311 دوره ArcGIS 2 آذر 1397 دوره 74 ، گروه چکاد
310 دوره ArcGIS 1 آبان 1397 دوره 176، آموزش راه دور ، بوشهر
309 دوره ArcGIS 1 آبان 1397 دوره 175 ، وزارت راه و شهرسازي - شرکت مادر تخصصي شهرهاي جديد
308 دوره ArcGIS 1 مهر 1397 دوره 174 ، گروه چکاد
307 دوره ArcGIS 1 مهر 1397 دوره 173 ، وزارت نيرو - شرکت توانير، دفتر برنامه ريزي شبکه انتقال
306 کارگاه GIS 1 مهر 1397 دوره 000 ، گروه چکاد
305 دوره ArcGIS 1 مهر 1397 دوره 172 ، وزارت نيرو -برق منطقه اي تهران

 دوره هاي برگزارشده در تابستان 1397

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
303 دوره ArcGIS 4 شهريور 1397 دوره 12، گروه چکاد
302 کارگاه GIS 1 شهريور 1397 ، گروه چکاد
301 دوره ArcGIS 1 شهريور 1397 دوره 170 ، وزارت نيرو -برق منطقه اي تهران، بخش انتقال و فوق توزيع
300 دوره webGIS 1 با JS API شهريور 1397  دوره 12، گروه چکاد
299 دوره ArcGIS 2 مرداد 1397 دوره 73، گروه چکاد
298 دوره ArcGIS 3 مرداد 1397 دوره 25، گروه چکاد
297 دوره ArcGIS 5 مرداد 1397 دوره 3، گروه چکاد
296 دوره ArcGIS 2 تير 1397 دوره 73 ، راه دور، آلمان 

دوره هاي برگزارشده در بهار 1397

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
295 دوره ArcGIS 2 خرداد 1397 دوره 72، گروه چکاد
294 دوره ArcGIS 1 خرداد 1397 دوره 169، گروه چکاد
293 دوره ArcGIS 1 خرداد 1397 دوره 168، راه دور - آلمان
292 دوره ArcGIS 1 ارديبهشت 1397 دوره 167، گروه چکاد
291 دوره ArcGIS 4 ارديبهشت1397 دوره 10، گروه چکاد
290 دوره ArcGIS 2 ارديبهشت 1397 دوره 71، گروه چکاد

دوره هاي برگزارشده در زمستان 1396

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
289 دوره webGIS 1 با JS API اسفند 1396 دوره 13، گروه چکاد
287 دوره ArcGIS 1 بهمن 1396 دوره 166، گروه چکاد
286 دوره ArcGIS 3 دي 1396 دوره 24، گروه چکاد
286 دوره webGIS 1 با JS API آذر 1396 دوره 12، گروه چکاد

دوره هاي برگزارشده در پاييز 1396

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
285 دوره ArcGIS 1 مهر 1396 دوره 165، گروه چکاد

دوره هاي برگزارشده در تابستان 1396

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
284 دوره webGIS 1 با JS API مرداد 1396  دوره 11، گروه چکاد
283 دوره ArcGIS 1 تير 1396 دوره 164، گروه چکاد

دوره هاي برگزار شده در بهار 1396

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
282 دوره ArcGIS 1 فشرده خرداد 1396 دوره 163، ويژه کارشناس آبفا تهران
281 دوره ArcGIS 1 فشرده خرداد 1396 دوره 162، ويژه کارشناس شرکت کمند آب
280 دوره ArcGIS 4 فشرده   دوره 2 ، ويژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملي نفت ايران
279 دوره ArcGIS 3 فشرده    دوره 23 ويژه کارشناسان نفت فلات قاره ، شرکت ملي نفت ايران
278 دوره ArcGIS 2 ارديبهشت 1396 دوره 70، گروه چکاد
277 دوره ArcGIS 1 فشرده  فروردين 1396 دوره 161، گروه چکاد

دوره هاي آموزشي زمستان 1395

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
276 دوره webGIS 1 بدون برنامه نويسي فشرده اسفند 1395 دوره 9 ، ويژه کارشناس شرکت جاماب
275 دوره ArcGIS 1 اسفند 1395 دوره 160، گروه چکاد
274 دوره webGIS با JS API بهمن1395 دوره 1، گروه چکاد
273 دوره ArcGIS 1 بهمن 1395 دوره 159، گروه چکاد
272 دوره webGIS 1 بدون برنامه نويسي فشرده دي1395 دوره 8 ، ويژه کاربر مقيم سن ديگو ، کاليفرنيا
271 دوره ArcGIS 2 فشرده    دوره 69 ، مهندسين مشاور نقشه برداري ، اردبيل
270 دوره ArcGIS 1 فشرده   دوره 158 ، مهندسين مشاور نقشه برداري ، اردبيل
269 دوره ArcGIS 2 فشرده دي1395 دوره 68 کارشناسان شرکت نفت فلات قاره
268 دوره webGIS 1 بدون برنامه نويسي دي 1395 دوره 7، گروه چکاد

دوره هاي آموزشي پاییز 1395

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
268 دوره ArcGIS 1 فشرده آذر 1395 دوره 157، قشم
267 دوره ArcGIS 1 آبان 1395 دوره 156، گروه چکاد
266 دوره آماده سازي اطلاعات GIS Ready آذر 1395 ، گروه چکاد
265 دوره ArcGIS 2 مهر 1395 دوره 67، گروه چکاد
264 دوره ArcGIS 1 آبان 1395 دوره 158، گروه چکاد
263 دوره کاربرد GIS درمنابع آب و محيط زيست فشرده آبان 1395 دوره ... ، خصوصي
262 دوره ArcGIS 1 فشرده آبان 1395 دوره 156، کارشناسان شرکت نفت فلات قاره
261 دوره ArcGIS 2 مهر 1395 دوره 66، گروه چکاد
260 دوره ArcGIS 1 مهر 1395 دوره 157، ويژه دانشجويان طراحي محيط دانشگاه تهران
259 دوره طراحي وب HTML,CSS,CMS مهر 1395 دوره 3، گروه چکاد
258 دوره ArcGIS 1 مهر 1395 دوره 156، گروه چکاد

دوره هاي آموزشي تابستان 1395

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
257 دوره ArcGIS 1 شهريور 1395 دوره 155، گروه چکاد
256 دوره ArcGIS 1 فشرده مرداد 1395 دوره 153، گروه چکاد
255 دوره ArcGIS 1 مرداد 1395 دوره 154، راه دور - اروميه
254 دوره WebGIS 1 بدون برنامه نويسي مرداد 1395 دوره 6، گروه چکاد
253 دوره ArcGIS 2 فشرده مرداد 1395 دوره 64، گروه چکاد
252 دوره ArcGIS 2 فشرده مرداد 1395 دوره 65، گروه چکاد
251 دوره ArcGIS 3 مرداد 1395 دوره 22، گروه چکاد
250 کارگاه GIS 1 مرداد 1395 دوره 5، گروه چکاد
249 دوره ArcGIS 1 تير 1395 دوره 152، گروه چکاد
248 دوره ArcGIS 2 تير 1395 دوره 64، گروه چکاد
247 دوره ArcGIS 1 تير 1395 دوره 151، گروه چکاد
246 دوره ArcGIS 1 فشرده تير 1395 دوره 150، گروه چکاد
245 کارگاه GIS 1 تير 1395 دوره 4، گروه چکاد

دوره هاي آموزشي بهار 1395

دوره عنوان  زمان برگزاری شرح
245 دوره ArcGIS 2 خرداد 1395 دوره 64
244 دوره ArcGIS 2 خرداد 1395 دوره 63 ، فشرده خصوصي
243 دوره ArcGIS 1 خرداد 1395 دوره 149
242 دوره طراحي وبHTML,CSS,CMS خرداد 1395 دوره 2
241 دوره ArcGIS 2 ارديبشت 1395 دوره 62
240 دوره Arc GIS 1 ارديبهشت 1395 دوره 149
239 کارگاه GIS 1   کارگاه 3

 

 

دوره های زمستان 1394

238-دوره فشرده  Arc GIS 1 دوره 148، 24اسفند
237-دوره Arc GIS 1 دوره 147، 17اسفند
236-دوره پنجم WebGIS بدون برنامه نویسی فشرده اهواز 16 اسفند
235-دوره فشرده Arc GIS 1 دوره 146، شرکت نگین شهر از 1 اسفند
234-دوره Arc GIS 1 دوره 145، جمعه 30 بهمن
233-دوره ArcGIS3 دوره 20 از 22 بهمن
232-دوره Arc GIS 4 دوره نهم ، از 8 بهمن
231-کارگاه GIS 2 ، از جمعه 2 بهمن
230-دوره ArcSDE: Enterprise GDB ، راه دور بندرعباس از 19 دی
229-دوره Arc GIS 1 دوره 144، از 15 دی

دوره های پاییز 1394

228-دوره Arc GIS 1 از 15 آذر
227-دوره Arc GIS 1 راه دور
، بندرعباس، 27 آبان
226-دوره Arc GIS 2 راه دور، مینه سوتا،
آمریکا 26 آبان
225-دوره Arc GIS 1 پنجشنبه
، از 14 آبان
224-دوره Arc GIS 2 ،دوره 61، جمعه 8 آبان
223-دوره Arc GIS 2 ،دوره 60، 6 آبان ، ویژه دانشجویان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
222-فشردهWebGISدوره 3، اراک 12مهر
221-دوره طراحی وب سایت،CMS, CSS, HTML از10 مهر
220-کارگاه GIS 1 ، کارگاه دوم، 2 مهر 1394


دوره های تابستان   1394

219-فشرده WebGISدوره 2، رشت20شهریور
218-دوره Arc GIS 3 ،دوره 19، 5 شهریور
217-دوره Arc GIS 2 عصر ،دوره 59، از 2 شهریور1394
216-دوره Arc GIS 3 ،دوره 18،  از 25 مرداد 1394
215-دوره Arc GIS 1 پنجشنبه و جمعه ، دوره 140،  15 مرداد 1394
214-کارگاه GIS 1 عصر، کارگاه اول ، 1 مرداد 1394
213-دوره Arc GIS 1 عصر، دوره 139، 21 تیر 1394

دوره های بهار   1394

212-دوره Arc GIS 1 عصر، دوره 138، 28 خرداد 1394
211-دوره Arc GIS 2 عصر، دوره 58،  10 خرداد 1394
210-دوره Arc GIS 1 عصر،دوره 137، 9 خرداد 1394
209-دوره Arc GIS 2 صبح،دوره 57، 17 اردیبهشت 1394
208-دوره Arc GIS 1 عصر،دوره 136،  6 اردیبهشت 1394
207-دوره Arc GIS 1 عصر ،دوره 135، 26 فروردین 1394
206-دوره Arc GIS 3 ،دوره 17،  از 22 فروردین 1394 

دوره های زمستان  1393

دوره یکم WebGIS فشرده از 24 اسفند 93
دوره 133ام ArcGIS1 صبح 6 اسفند 93
دوره132 ام Arc GIS 1 یکشنبه 3 اسفند شروع شد
دوره 56 ام  Arc GIS 2  چهارشنبه عصر، از 29بهمن 93
دوره131 ام Arc GIS 1 یکشنبه 1 بهمن شروع شد
دوره 55 ام  Arc GIS 2  عصر، از 21 دی 93 ، شروع شد
دوره 54 ام  Arc GIS 2  پنجشنبه و جمعه صبح، از 11 دی 93


دوره های    پاییز   1393

دوره130 ام Arc GIS 1 راه دور - ماهشهر از 22 آذر 93شروع شد
دوره129 ام Arc GIS 1 عصر از 10 آذر 93 شروع شد
دوره128 ام Arc GIS 1 عصر 1 مهر 1393 شروع شد

دوره های تابستان  1393

دوره ۱۲۷ آموزش ArcGIS1 – از 2 شهریور ۹۳ - دوره صبح
دوره ۱۲۶ آموزش ArcGIS1 – از 26 مرداد ۹۳ - وزارت نیرو- سازمان انرژی های نو - دوره ویژه مدیران
دوره ۱۲۵ آموزش ArcGIS1 – دوره ویژه  ۱۰ مرداد  ۹۳، شرکت مخابرات استان البرز، اداره مهندسی
 دوره ۱ اسکریپت نویسی با پایتون در ArcGIS 10.2، عصر پنجشنبه : ۵ تیر ۹۳

دوره های بهار  1393

دوره ۲ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران- فشرده صبح: ۱۹ خرداد ۹۳
دوره ۲، دوره جامع GIS شهری فشرده صبح : به مدت ۶۰ ساعت – ۱۵ خرداد
دوره ۵۳  ArcGIS2  فشرده صبح : ۱۰ خرداد ۹۳
دوره ۱ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران- فشرده صبح: ۵ خرداد ۹۳
دوره ۱۲۴ آموزش ArcGIS1 – فشرده صبح: ۴ خرداد ۹۳
دوره ۵۲  ArcGIS2  فشرده صبح : ۱۶ اردیبهشت ۹۳
دوره ۲ کارگاه مدل سازی پیشرفته با Model Builder فشرده خصوصی ۷ اردیبهشت ۹۳
دوره ۱ کارگاه مدل سازی پیشرفته با Model Builder از ۴ اردیبهشت ۹۳
دوره ۱، دوره جامع GIS شهری به مدت  ۶۰ ساعت – ۱ اردیبهشت
دوره ۱۲۳ آموزش ArcGIS1 – فشرده صبح: ۱ اردیبهشت
دوره ۱۲۲ آموزش راه دور ArcGIS1 – فیروزکوه : ۱۸ فروردین ۹۳
دوره هشتم آماده سازی اطلاعات GIS – آموزش راه دور  زابل: ۱۰ فروردین ۹۳  

 
دوره های GIS برگزار شده در دستگاه های دولتی

   
  ۳۹-دوره ۱۲۶ آموزش ArcGIS1 – از 26 مرداد 93 - وزارت نیرو- سازمان انرژی های نو - دوره ویژه مدیران
 ۳۸-دوره ۱۲۵ آموزش ArcGIS1 – از  10 مرداد  ۹۳، دوره ویژه اداره مهندسی، شرکت مخابرات استان البرز،

۳۷- دوره ۲ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران- فشرده صبح: 19 خرداد ۹۳
۳۶-دوره ۱ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران - سعادت آباد - فشرده صبح: ۵ خرداد ۹۳

۳۵-دوره یکصد و پانزدهم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت انتقال گاز منطقه ۴ کشور ، مشهد ،آذر ۱۳۹۲
۳۴-دوره یکصد و دوازدهم آموزش ۱ ArcGIS ،  شرکت برق منطقه ای تهران ،موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق، شهریور ۱۳۹۲
  ۳۳-دوره بیست و پنجم آموزش ۲ ArcGIS ، دانشگاه صنعت آب و برق واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر ۱۳۸۹
۳۲-دوره هفتاد و هفتم آموزش ۱ ArcGIS ، دانشگاه صنعت آب و برق واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر ۱۳۸۹
۳۱-دوره هفتاد و پنجم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان وزارت نیرو ، (آموزش فشرده) ، آبان ۱۳۸۹
  ۳۰-دوره هفتاد و چهارم آموزش ۱ ArcGIS ، دانشگاه صنعت آب و برق واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آبان ۱۳۸۹
۲۹-دوره شصت و ششم آموزش ۱ ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، دی و بهمن ۱۳۸۸
۲۸-دوره شصت و دوم آموزش ۱ ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، آبان و آذر ۱۳۸۸
  ۲۷- دوره دوم آموزش ArcGIS 3 ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران ، آبان و آذر ۱۳۸۸
  ۲۶- دوره شصت و یکم آموزش ۱ ArcGIS ، هسا : صنایع هوایی ایران – اصفهان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان ۱۳۸۸
  ۲۵- دوره پنجاه و هفتم آموزش ۱ ArcGIS ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان ۱۳۸۸
۲۴- دوره شصتم آموزش ۱ ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (ویژه مدیران گروه فکر ) ، مهر ۱۳۸۸
۲۳- دوره پنجاه و هشت آموزش ۱ ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ، مهر ۱۳۸۸
۲۲- دوره پنجاه و چهارم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ، ( آموزش فشرده ) ، مرداد ۱۳۸۸
۲۱- دوره پانزدهم آموزش ۲ ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا – چالوس ، ( آموزش فشرده ) ، اسفند ۱۳۸۷
۲۰- دوره چهل و نهم آموزش ۱ ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا – چالوس ( آموزش فشرده ) ، اسفند ۱۳۸۷
  ۱۹- دوره ششم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور۱۳۸۶
۱۸- دوره چهارم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور۱۳۸۶
۱۷- دوره بیستم و سوم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور فاضلاب ، وزارت نیرو ، مرداد ۱۳۸۶
  ۱۶- دوره بیست و دوم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ، وزارت نیرو ( آموزش فشرده) ، مرداد ۱۳۸۶
  ۱۵- دوره نوزدهم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور آب ، وزارت نیرو ، اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۴- دوره بیست و نهم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد – قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا ، آذر ۱۳۸۶
۱۳- دوره هشتم آموزش ArcView، شرکت ساماندهی مشاغل شهر ، شهرداری تهران، بهمن ۱۳۸۵
۱۲- دوره سیزدهم آموزش ArcGIS، سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، اسفند ۱۳۸۴
۱۱- دوره دوازدهم آموزش ArcGIS، سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، بهمن ۱۳۸۴
  ۱۰- آموزش ArcInfo Workstation، مرکز آمار ایران ،شهریور ۱۳۸۴
۹- دوره هشتم آموزش ArcGIS، سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی،تیر ۱۳۸۴
۸- دوره پنجم آموزش ArcView، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور، آبان ۱۳۸۳
   ۷- دوره اول آموزش ArcView پیشرفته : شرکت نگاره ، شرکت نفت فلات قاره ، اهواز، خرداد ۱۳۸۲
۶- دوره اول آموزش ArcGIS ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، بهمن ۱۳۸۰
۵- آموزش GIS ، ستاد نیروی زمینی ارتش،شرکت ایز ایران،شرکت هلررایانه ، تیر ۱۳۷۹
۴- آموزش GIS و سیستم های تصویری و نقشه- شرکت ایز ایران، شرکت هلررایانه ،دی۱۳۷۸
  ۳- آموزش تولید مدل های سه بعدی در CARIS ،شرکت هلررایانه ، مهر۱۳۷۸
۲- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی – آموزشکده فنی معدن ، وزارت معادن و فلزات،شرکت هلررایانه ، تیر۱۳۷۸
۱- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی CARIS – گروه جغرافیای دانشگاه تهران،شرکت هلررایانه ،تیر۱۳۷۸

 
دوره های GIS برگزار شده در شرکت های خصوصی

۲۴-دوره بیست و یکم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت ۱۳۸۹
۲۳-دوره شصت و هشتم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت ۱۳۸۹
۲۲-دوره هفدهم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی – بوشهر ، (آموزش فشرده ) ، خرداد ۱۳۸۸
۲۱-دوره چهل و ششم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت سبز سامانه سبلان – اردبیل ، ( آموزش فشرده ) ، بهمن ۱۳۸۷
۲۰- دوره چهل و پنجم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی – بوشهر ) ، ( آموزش فشرده ) ، بهمن ۱۳۸۷
۱۹- دوره نهم آموزش ۲ ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد ۱۳۸۷ ( آموزش فشرده – شرکت زمین ساخت – تبریز)
۱۸- دوره سی و ششم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت ۱۳۸۷ ( آموزش فشرده- مشهد)
۱۷- دوره سی وچهارم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین ۱۳۸۷ ( آموزش فشرده- شرکت لرزه ساخت- تبریز)
۱۶- آموزش ArcView پیشرفته : شرکت نگاره ، سازمان صنایع و معادن استان تهران ، اسفند ۱۳۸۶
۱۵- دوره هشتم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک) ، دی – بهمن ۱۳۸۶
۱۴- دوره سی و یکم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکنیک) ، دی ۱۳۸۶
۱۳- دوره دهم آموزش ۱ ArcGIS، شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مهر – آبان ۱۳۸۴
۱۲- دوره پنجم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت کامپیوتری نگاره ، شهریور۱۳۸۳
۱۱- دوره ششم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مرداد ۱۳۸۳
۱۰- دوره چهارم آموزش ۱ ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن ۱۳۸۲
۹- دوره دوم آموزش ArcView 3D Analyst در شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن ۱۳۸۲
۸- دوره سوم آموزش AutoCAD Map 2002 ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، آذر ۱۳۸۲
۷- دوره سوم آموزش ۱ ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، بهمن ۱۳۸۱
۶- دوره اول آموزش ArcView 3D Analyst در شرکت مهندسی مشاور امکو ایران ، بهمن ۱۳۸۱
۵- دوره دوم آموزش ArcView، شرکت نگاره ، شهریور۱۳۸۱
۴- دوره دوم آموزش AutoCAD Map 2002 ،شرکت مهندسی مشاور شاران ، شهریور ۱۳۸۱
۳- دوره دوم آموزش ArcGIS ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، شرکت پردازش شهری تهران (TGIC) اردیبهشت ۱۳۸۱
۲- دوره اول آموزش ArcView، شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، فروردین ۱۳۸۰
۱- دوره اول آموزش AutoCAD Map 2000i : شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، مهر ۱۳۷۹

 

ارزیابی کار فرما از تدریس دوره ها


ارزیابی تدریس GIS در مرکز زنجان : عالی

 

 دوره های GIS برگزار شده پیش از سال 93 در گروه چکاد

دوره ArcGIS 3D & Spatial Analyst  : از ۱ اسفند ۱۳۹۲
دوره ۵۱  ArcGIS2  فشرده صبح ها: از ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
دوره۱۲۱  ArcGIS1  فشرده صبح ها: از ۷ بهمن ۱۳۹۲
دوره ۵۰  ArcGIS2  فشرده : از ۳بهمن ۱۳۹۲
یکم بهمن ۱۳۹۲ : دوره ۱۲۰ آموزش ArcGIS1
هفتم دی ۱۳۹۲ : دوره ۴۸ آموزش ArcGIS2
یک دی ۱۳۹۲ : دوره ۱۱۹ آموزش ArcGIS1 فشرده صبح
بیستم آذر ۱۳۹۲ :  دوره ۱۱۸ آموزش ArcGIS1 فشرده اختصاصی
یازده آذر ۱۳۹۲ : دوره ۱۱۷  آموزش ArcGIS1 فشرده صبح 

دوره های برگزار شده  ArcGIS 1

دوره 91 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1390
 دوره 90 آموزش  ArcGIS 1، معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن، دی 1390
 دوره 89 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1390
 دوره 88 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده )  آذر و دی  1390
 دوره 87 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1390
 دوره 86 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1390
 دوره 85 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،   مهر  1390
 دوره 84 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1390
 دوره 83 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) مرداد 1390
 دوره 83 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1390
 دوره 82 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  تیر و مرداد 1390
 دوره 81 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1390

دوره های برگزار شده دهه 80

دوره 80  آموزش ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  فروردین 1389 ( آموزش از راه دور - اصفهان)
دوره هفتاد و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن و اسفند 1389
دوره هفتاد و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1389
دوره هفتاد و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان  (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر 1389
دوره هفتاد و ششم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، آذر و دی 1389
دوره هفتاد و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت توسعه منابع آب وخاک سیستان وزارت نیرو ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1389
دوره هفتاد و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان  ( سازمان آب منطقه ای زنجان ) ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1389
دوره هفتاد و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، آبان و آذر 1389
دوره هفتاد و دوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  مهر 1389
دوره هفتاد و یکم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور و مهر 1389
دوره هفتادم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1389
دوره شصت و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389
دوره شصت و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری  ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت 1389
دوره شصت و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1389
دوره شصت و ششم آموزش 1 ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، دی و بهمن 1388
دوره شصت و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1388
دوره شصت و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی 1388
دوره شصت و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1388
دوره شصت و دوم آموزش 1 ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، آبان و آذر 1388
دوره شصت و یکم آموزش 1 ArcGIS ، هسا : صنایع هوایی ایران - اصفهان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1388
دوره شصتم آموزش 1 ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،  آبان  1388
دوره پنجاه و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان و آذر 1388
دوره پنجاه و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،  آبان 1388
دوره پنجاه و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، بنیاد مسکن کرمان ، ( آموزش فشرده ) ،  آبان 1388
دوره پنجاه و ششم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، مهر 1388
دوره پنجاه و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور 1388
دوره پنجاه و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ،  ( آموزش فشرده ) مرداد 1388
دوره پنجاه و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1388
دوره پنجاه و دوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اردیبهشت و خرداد 1388
دوره پنجاه و یکم آموزش ArcGIS 1 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، فروردین و اردیبهشت 1388
دوره پنجاهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اسفند 1387 و فروردین 1388
دوره چهل و نهم آموزش 1 ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا - چالوس  ، ( آموزش فشرده ) ،  اسفند 1387
دوره چهل و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، بهمن 1387
دوره چهل و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، بهمن 1387
دوره چهل و ششم آموزش 1 ArcGIS ،  شرکت سبز سامانه سبلان - اردبیل ( آموزش فشرده ) ، بهمن 1387
دوره چهل و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی - بوشهر ( آموزش فشرده ) ، بهمن 1387
دوره چهل و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،دی 1387 ( آموزش فشرده )
دوره چهل و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر - دی 1387
دوره چهل و دوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان 1387
دوره چهل و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر - آبان 1387
دوره چهلم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1387
دوره سی و نهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد – شهریور 1387
دوره سی و هشتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1387
دوره سی و هفتم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387
دوره سی و ششم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1387 ( آموزش فشرده- مشهد)
دوره سی و پنجم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1387
دوره سی وچهارم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  فروردین 1387 ( آموزش فشرده- تبریز)
دوره سی و سوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اسفند 1386 و فروردین 1387
دوره سی و دوم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اسفند 1386
دوره سی و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک)  ، دی 1386
دوره سی ام آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1386
دوره بیست و نهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد - قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا ، آذر 1386
دوره بیست و هشتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1386
دوره بیست و هفتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1386
دوره بیست و ششم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1386 ( آموزش فشرده)
دوره بیست و پنجم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر 1386
دوره بیست و چهارم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1386
دوره بیستم و سوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور فاضلاب ، وزارت نیرو ، مرداد 1386
دوره بیست و دوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ، وزارت نیرو، ( آموزش فشرده) ، مرداد 1386
دوره بیست و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1386
دوره بیستم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد 1386
دوره نوزدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور آب ، وزارت نیرو ، اردیبهشت 1386
دوره هجدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1386
دوره هفدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1386
دوره شانزدهم آموزش 1 ArcGIS، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385
دوره پانزدهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1385
دوره چهاردهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1385
دوره سیزدهم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، اسفند 1384
دوره دوازدهم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، بهمن 1384
دوره یازدهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1384
دوره دهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مهر - آبان 1384
دوره نهم آموزش 1 ArcGIS :دوره اختصاصی در شرکت مهندسی مشاور چکاد ،مهر 1384
دوره هشتم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی،تیر 1384
دوره هفتم آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور چکاد ،خرداد ۸۴
دوره ششم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مرداد 1383
دوره پنجم  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت کامپیوتری نگاره ، شهریور1383
دوره چهارم  آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382
دوره سوم  آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، بهمن 1381
دوره دوم  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، شرکت پردازش شهری تهران (TGIC) اردیبهشت 1381
دوره اول  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، بهمن 1380


دوره  ArcGIS 2

دوره  30 آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد  1390 ( آموزش از راه دور - اصفهان)
دوره  29 آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد و شهریور 1390
دوره  28 آموزش ArcGIS2 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، خرداد و تیر 1390
دوره بیست و هفتم آموزش  ArcGIS2 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اردیبهشت 1390
دوره بیست و ششم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1389
دوره بیست و پنجم آموزش 2 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، ( آموزش فشرده ) ، آذر 1389
دوره بیست و چهارم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی  1389
دوره بیست و سوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده ) ، مهر 1389
دوره بیستم و دوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1389
دوره بیست و یکم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت 1389
دوره بیستم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت و خرداد 1389
دوره نوزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور 1388
دوره هجدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1388
دوره هفدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی - بوشهر ، (آموزش فشرده ) ، خرداد 1388
دوره شانزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین و اردیبهشت 1388
دوره پانزدهم آموزش 2 ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا - چالوس  ، ( آموزش فشرده ) ،  اسفند 1387
دوره چهاردهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر - دی 1387
دوره سیزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، شهریور– مهر 1387
دوره دوازدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، تیر -  مرداد 1387
دوره یازدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، تیر 1387
دوره دهم آموزش 2 ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387
دوره نهم آموزش 2 ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387 ( آموزش فشرده- تبریز)
دوره هشتم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک) ، دی - بهمن 1386
دوره هفتم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی - بهمن 1386
دوره ششم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور1386
دوره پنجم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1386
دوره چهارم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور1386
دوره سوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر- مرداد 1386
دوره دوم آموزش 2 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1386
دوره اول آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385

از این تاریخ به دلیل نیازهای کاربران ، دوره ArcGIS3  و دوره ArcGIS Spatial Analyst , ArcGIS 3D Analyst با یکدیگر ترکیب شده و دوره های ArcGIS3  و دوره ArcGIS4 شکل گرفتند

ArcGIS 3

دوره چهارم آموزش  ArcGIS3 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1390
دوره سوم آموزش  ArcGIS3 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  مهر 1389
دوره دوم آموزش ArcGIS 3 ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران ، آبان و آذر 1388
دوره اول آموزش ArcGIS 3 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور و مهر 1388

ArcGIS Spatial Analyst , ArcGIS 3D Analyst

دوره دوازدهم  Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  دی و بهمن 1389
دوره یازدهم  Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  تیر 1389
دوره دهم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان و آذر 1388
دوره نهم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1388
دوره هشتم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر - آبان 1387
دوره هفتم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  شهریور 1386 (آموزش فشرده )
دوره ششم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1386
دوره پنجم Spatial Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) خرداد 1386
دوره چهارمSpatial Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) فروردین 1386
دوره سوم3D Analyst، آموزش شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385
دوره دوم 3D Analyst، آموزش در شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382
دوره اول 3D Analyst ،آموزش در شرکت مهندسی مشاور امکو ایران ، بهمن 1381


دوره آماده سازی  اطلاعات ( از طریق ArcGIS , Auto CAD Map )

دوره  2 کارگاه آماده سازی اطلاعات GIS ( تبدیل فایل های DWG به GIS ) ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1390

دوره  1 کارگاه آماده سازی اطلاعات GIS ( تبدیل فایل های DWG به GIS ) ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1389

VBA مقدماتی

دوره  7  آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1390

دوره  6  آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی 1389

دوره  5 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1389

دوره  4 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389

دوره  3 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن و اسفند 1388

دوره  2 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت و خرداد 1388

دوره  1 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذرو دی 1387

VBA پیشرفته

دوره دوم آموزش VBA پیشرفته ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر و آبان 1389

دوره اول آموزش VBA پیشرفته ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389

برنامه نویسی با ArcEngine 1
برنامه نویسی با ArcEngine 2

دوره دوم آموزش ArcEngine 2  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان و آذر 1389

دوره اول آموزش 2 ArcEngine ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ، ( آموزش فشرده ) ، مرداد 1388

Auto CAD Map3D

دوره سوم آموزش AutoCAD Map 3D ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، آذر 1382

دوره دوم آموزش AutoCAD Map 3D ،شرکت مهندسی مشاور شاران ، شهریور 1381

 

دوره های برگزار شده دهه 70

دوره اول آموزش AutoCAD Map 3D  : شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، مهر 1379

 ArcView 3.3

دوره هشتم  آموزش ArcView  : شرکت ساماندهی مشاغل شهر ، شهرداری تهران، بهمن 1385

دوره هفتم  آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ،تیر 1384

دوره ششم آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن 1383

دوره پنجم آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور، آبان 1383

دوره چهارم آموزش ArcView  :شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382

دوره سوم آموزش ArcView  : شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، آبان 1382

دوره دوم آموزش ArcView  : شرکت نگاره ، شهریور1381

دوره اول آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، فروردین 1380

Advanced ArcView 3.3

آموزش ArcView پیشرفته  : شرکت نگاره ،  سازمان صنایع و معادن استان تهران ، اسفند 1386

آموزش ArcView پیشرفته  : شرکت نگاره ،  شرکت نفت فلات قاره ، اهواز، خرداد 1382

 ArcInfo Workstation

دوره دوم  آموزش ArcInfo Workstation، شرکت توسعه فناوری چکاد ، آموزش فشرده، اسفند 86- فروردین 87

دوره اول آموزش ArcInfo Workstation، مرکز آمار ایران ،شهریور 1384

 

دیگر دوره های GIS

5-  آموزش GIS ، ستاد نیروی زمینی ارتش،شرکت ایز ایران،شرکت هلررایانه ، تیر 1379

4-  آموزش GIS و سیستم های تصویری و نقشه-  شرکت ایز ایران، شرکت هلررایانه ،دی1378   

3- آموزش تولید مدل های سه بعدی در CARIS ،شرکت هلررایانه ، مهر1378

2- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی  - آموزشکده فنی معدن ، وزارت معادن و فلزات،شرکت هلررایانه ، تیر1378

1- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی  CARIS  - گروه جغرافیای دانشگاه تهران،شرکت هلررایانه ،تیر1378

 

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد