امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نظرات درباره دوره ArcGIS 4

 

 

نظر شرکت کننده : دکترای برنامه ریزی شهری دانشگاه آرلینگتون تگزاس ( 18 خرداد 93 )

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- استفاده از پروژه های کاربردی مفید

- حل مشکلات که در طول پروژه های GIS و یا CAD پیش می آید

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟

- بله، برای اینکه در زمان کوتاه توانایی زیادی برای انجام پروژه ها به دست می آید. به خصوص اگر به دنبال جذب کار های حرفه ای هستند.

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ برای من بسیار مفید بوده است.

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد