امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 سرفصل دوره ArcGIS 5

  مدرس : بهنام محمودیان

مدت: 32 ساعت

 کاربران حرفه ای که مایل هستند دانش فنی خود در GIS را ارتقا داده و مهارت های پیشرفته را  تجربه کنند، مخاطب این دوره هستند. قابلیت های خاص در نرم افزارهای تکمیلی ArcGIS 3D Analyst و Spatial Analyst مورد استفاده قرار خواهند گرفت و امکانات نرم افزار در تحلیل های فازی Fuzzy logic به کار گرفته می شود. آشنایی با سلسله مراتب نقشه های پوشش ایران از مقیاس های کلان تا مقیاس های اجرایی و چگونگی تولید ایندکس نقشه ها و تعیین نقشه های مناسب را فرا خواهید گرفت.

کارشناس تحلیلگر سیستم های مکانی (GIS Analyst) یکی از تخصص هایی است که امروزه بسیار در داخل و خارج کشور مورد توجه قراردارد . چنین فردی در مصاحبه با کارفرما قلم های اطلاعات مکانی و توصیفی وی را مورد ارزیابی قرارداده و براساس تجزیه و تحلیل هایی که مورد نیاز است ، سامانه بهینه ای طراحی نموده و بر اجرای آن نظارت می نماید. شرکت کنندگان بر اساس مباحث دوره های قبل و این دوره ، می توانند تجربیات عملی خوبی در تحلیل و طراحی سیستم های مکانی بدست آورند. این امر مستلزم شناخت ابزار ها و برنامه های تکمیلی در GIS از یکسو و شناخت خواسته های کارفرما از سوی دیگر است. با مثال های عملی در این دوره چنین شرایطی را تجربه خواهید نمود.


به منظور آشنایی با قابلیت های جی ای اس چند کاربره ،  قابلیت های کنترل دسترسی ، ویرایش ، تولید ورژن های مختلف داده و ... در  Enterprise Geodatabase : ArcSDE ارائه می گردد. برای کسب تجارب بیشتر و چگونگی راه اندازی این سیستم ، کاربران علاقمند می توانند در دوره  جی ای اس سازمانی شرکت نمایند.

 

سرفصل دوره:

1-     قابلیت های حرفه ای در ArcGIS 3D Analyst
1-1-     تولید خطوط ، پلی گن های سه بعدی :  Multi patch
1-2-     تولید و نمایش نقشه های سه بعدی Fence Diagram
1-3-     بکار گیری Fence Diagram جهت نمایش عوارض زیر زمین مانند لایه های زمین شناسی یا آب زیرزمینی
1-4-     تبدیل گرافیک به Shp

2-    قابلیت های حرفه ای در Spatial Analyst
2-1-     محاسبه ترکیبی دو لایه رستری بر حسب سلول به سلول Cell calculator
2-2-     محاسبه z به ازای نقطه بر روی مدل سه بعدی (استخراج ارتفاع یا عیار ماده معدنی یا EC آب زیرزمینی و ...)
2-3-     کار با گرافیک و سه بعدی کردن آنها Interpolate graphics
2-4-     مدل سازی به روش منطق فازی Fuzzy logic

3-     بکار گیری فایل های CSV
3-1-    استفاده از فایل های جدا شده با کاما comma-separated values :CSV
3-2-     استخراج داده ها از لایه ها به صورت CSV (جهت انتقال به برنامه هایی که GIS را نمی شناسند)

4-     تولید ساختار نقشه های پوششی ملی به صورت سلسله مراتبی Vertical database
نقشه های ایندکس استاندارد ایران
تولید شبکه هایی از خطوط و نقاط با فواصل و سطر و ستون های دلخواه، از جمله برای نقشه های ایندکس.
4-1-     ایندکس نقشه های 1:250 هزار
4-2-     ایندکس نقشه های 1:100هزار
4-3-     ایندکس نقشه های 1:50هزار
4-4-     ایندکس نقشه های 1:25هزار

5-      تولید نقشه های ایندکس شهری و منطقه ای
5-1-     تولید نقشه های موزائیک شده از طریق برش نقشه های یکپارچه
5-2-     تولید نقشه های سلسله مراتبی Vertical database  در نقشه های شهری و منطقه ای 

6-     آشنایی بهره برداری از قابلیت های GIS سازمانی : Enterprise GIS
6-1-     آشنایی با ArcSDE
6-2-     آشنایی با انواع پایگاه داده Oracle, PostgreSQL , SQL Server قابل استفاده در ArcSDE
6-3-    آشنایی با Versioned GDB
6-4-    آشنایی با قابلیت های WebGIS در بستر ArcGIS Server

7- مهارت های پیشرفته در توپولوژی
7-1- کنترل قواعد توپولوژیک متقابل بین نقطه و پلی گن
7-2- کنترل قواعد توپولوژیک متقابل بین خط و پلی گن

 8- مدل سازی پیشرفته با Model Builder
8-1- تولید مدل برای استفاده مکرر از ArcTool box نرم افزار ArcGIS و ترکیب آنها با یکدیگر
8-2- آشنایی با الگوریتم و فلوچارت برای تولید مدل های پیجیده
8-3- تولید مدل های تو در تو ( استفاده از مدل های قدیمی در مدل جدید)
8-4- تبدیل مدل به Tools دلخواه
8-5-  تعریف ورودی و خروجی مدل به عنوان پارامتر های tools سفارشی که ساخته ایم

9- تولید کاتالوگ رستری Raster Catalog
     ساخت ایندکس های تصویری برای سرعت دسترسی بیشتر به تصاویر ماهواره ای یا عکس های هوایی پر حجم

 10- آماده سازی داده های DWG به فرمت ArcGIS
10-1- انتقال مکانی ( چرخش ، تغییر اندازه و جانمایی ) از طریق تعریف نقاط متناظر در محیط Spatial adjustment
10-2- انطباق عوارض نقشه های همجوار (Edge match)

11- قابليت حرفه اي در طراحي لايه ها
11-1 ایجاد دامین Domain برای ورود استاندارد مقادیر در جداول
دامنه از نوع پیوسته Range   
دامنه از نوع گسسته Coded value

11-2 ایجاد Subtype برای کنترل یک فیلد بر اساس فیلد دیگر (مثل تراکم بر حسب کاربری یا قطر بر حسب جنس لوله  )
مزایا : طبقه بندی منسجم
     بهبود سرعت ورود و ویرایش اطلاعات
     افزایش دقت
     کنترل مقادیر خالی در فیلد:    Allow Null
     تعریف مقدار اولیه برای فیلد به ازای ترسیم عوارض جدید    Default Value
11-3 تعریف رابطه بین دو جدول  Relationship class به صورت
     ایجاد رابطه های یک به یک
     ایجاد رابطه های یک به چند
     ایجاد رابطه های چند به چند
11-4 ایجاد  Geometric Network
     ساخت شبکه با اجزا کنترل کننده
     تعریف ویژگی های نقاط اتصال
     تعریف ویژگی های خطوط و عملكرد در حين ترسيم جهت توليد خودكار اتصالات دلخواه

 

آزمون عملی پایان دوره

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد