امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در تحلیل های رستری ، که در محیط Spatial analyst نیز می توان انجام داد، دو روش امتیازی و هزینه وجوددارد. برای شناسایی بهترین اراضی لازم است عوامل مختلف را با یک دیگر تلفیق کرده و با کنار گذاردن مناطق نامطلوب به بهترین اراضی دست پیدا کنیم. 

در تمرین زیر، هدف یافتن بهترین اراضی برای کشت یک گیاه دارویی ( که به روش مشابهی می توان محل دفن زباله ، تعیین محل نیروگاه ، محل ایجاد شهر جدید و ... را نیز شناسایی نمود) به صورت دیم است. مشخصات لازم برای این کشت این گیاه به شرح زیر است:

  1. ارتفاع بهینه رشد این گیاه  : بین  2000 تا 4000 متر از سطح دریا
  2. جهت جغرافیایی ( Aspect) :دامنه های رو به شمال  (زاویه 45 درجه و 315 درجه )
  3. شیب مناسب : 20 تا 30 درجه 
  4. از بین لکه های منطبق بر شرایط بالا ، نزدیک ترین لکه های مکان یابی شده نسبت به راه های موجود را شناسایی کنید.

داده های لازم برای این تمرین را از لینک زیر دانلود نمایید

 

ورود به گروه چکاد