امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نزدیک کردن نظرات طرف های مختلف یک پروژه

همه ما درگیر اجرای پروژه های مختلفی بوده ایم. آنچه که کارفرما می خواهد و آنچه تحویل می شود ، در تصویر زیر به خوبی به نمایش درآمده است. اگرچه تا حدی اغراق چاشنی این کارتون شده است ولی واقعیت دارد. بنابراین ما با مدیریت مراحل اجرا ، می توانید آسیب های اجرای پروژه را کاهش دهیم.

ما میتوانیم با برگزاری جلسات ، تنظیم صورت جلسات و ارائه نمونه های پرتوتایپ ، نظر طرفین اجرای پروژه را به یکدیگر نزدیک کنیم. بدین ترتیب هم کارفرما و هم مجری از انجام پروژه راضی خواهند بود.

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد