امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره مقدماتی ژئولاگ

 

 

مخاطبان : مهندسین نفت  ،  زمین شناسان نفت

دوره مرتبط : دوره GeoLog  پیشرفته

در پایان این دوره شرکت کنندگان میتوانند خصوصیات پتروفیزیکی مخزن را به صورت کلاسیک ارزیابی نموده به صورتی‌ که قادر هستند زونهایی با لیتولوژیهای متفاوت را از هم تفکیک نموده و با پیدا کردن مشخصات زون شیلی ، میزان تخلخل، میزان حجم شیل و میزان اشباع آب و اشباع هیدروکربن را در زونهای مختلف به دست آورده و سرانجام یک خروجی از میزان این پارامتر‌ها برای هر زون به صورت جداگانه بدست آورند.


سر فصل مطالب دوره :


۱- ایجاد پایگاه داده‌های چاه پیمایی برای انجام پروژه‌های مطالعات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی
۲- نحوه وارد کردن داده‌های چاه پیمایی به پایگاه داده
۳- تبدیل داده‌ها در یک فایل اکسل به یک فایل قابل خواندن برای نرم افزار
۴- اعمال تصحیحات محیطی‌ بر روی لاگ‌های ورودی
۵- انجام محاسبات اولیه برای تعیین پارامترهای مورد نیاز ارزیابی پتروفیزیکی مخزن
۶- تطابق عمقی لاگ ها
۷- به دست آوردن پارامتر‌های مورد نیاز برای تعیین نوع لیتولوژی و کانی‌های رسی
۸- تعیین پارامتر‌های شیل و پارامتر‌های اشباع برای ارزیابی مخزن
۹- ارزیابی کلاسیک (قطعی) پتروفیزیکی مخزن


از آنجاییکه اکثر دانشجویان با مفاهیم بنیادین پارامترهای پتروفیزیکی مخازن آشنایی سطحی دارند و بعضا هیچ گونه شناختی‌ از انواع مدلهای ارائه شده برای تعیین این پارامتر‌ها ندارند در این دوره از آموزش علاوه بر آموزش نرم‌افزار، مفاهیم بنیادین پارامترهای پتروفیزیکی و همچنین مدل‌های مختلف تعیین این پارامتر‌ها به صورت تئوریک تدریس خواهد شد تا شرکت کنندگان در این دوره آشنایی بهتر و جامعی از علم پتروفیزیک کسب کنند.وارد کردن داده‌های چاه پیمایی به پایگاه داده و نمایش آنها به صورت نقاط پیوسته

انجام محاسبات اولیه برای تعیین پارامترهای مورد نیاز ارزیابی پتروفیزیکی مخزن

 

ارزیابی کلاسیک (قطعی) پتروفیزیکی مخزن

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد