امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای مشاهده دوره های ماه جاری به همراه مدت ، سرفصل و زمان برگزاری کلیک کنید

 

 

 جدول کامل دوره های آموزش GIS

17 سال سابقه پر افتخار برگزاری دوره های آموزش GIS کاربردی در گروه چکاد 

 

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد