امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

دوره جامع GIS شهری ۲


مدرس : بهنام محمودیان
مدت دوره : 32 ساعت


شهریه و جدول زمان بندی


مخاطبین این دوره :
رشته های شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدیریت شهری، جغرافیا ، رشته GIS – RS ، نقشه برداری و …


دوره جامع GIS شهری ۲ مکمل دوره شهری ۱ است که توانمندی های جدید را برای شرکت کنندگان به ارمغان می آورد. تحلیل های شبکه های معابر و تاسیسات زیر بنایی ، تولید مدل های رستری شهری ، تلفیق و مکان یابی لایه هی رستری برای روش وزنی رتبه که بر اساس AHP محاسبه شده اند. مدیریت نگهداری و نمایش تجهیزات شهری ، کارتوگرافی عوارض به منظور تولید نقشه های مناسب جهت چاپ . شرکت کنندگان در دوره جامع GIS  شهری 2 از Google Earth تصاویر را اخذ کرده ، اطلاعات را بهنگام کرده و نتیجه را بر روی مدل ۳ بعدی نمایش دهند.

در پایان دوره ، آموخته های خود را در یک پروژه جدید، طی ۴ ساعت محک بزنند.

 ردیف   

 شرح   

 ساعت   

جمع ساعت 
۱

تحلیل شبکه معابر شهری توسط Network Analyst : تعیین نزدیک ترین خدمات یا شعاع دسترسی مدرسه

۴

۴
۲

تحلیل و نمایش توزیع ویژگی های شهری به صورت رستری ( جمعیت ، درآمد، جرم و …)

۳

 ۷

 

۳

مکان یابی (Site selection) وزنی – رتبه ای Raster در ArcGIS Model Builder

۳

10

۴

مدیریت اطلاعات شهری ( مبلمان شهری ، تجهیزات، فضای سبز ، نقاط مهم شهری و …)

۴

14

5

تولید مدل ۳ بعدی ارتفاعی شهر (TIN , DEM) و استخراج پهنه های شیب و جهت

۴

18

6

اخذ تصاویر از Google earth نمایش عوارض از ArcGIS در محیط GoogleEarth

۲

20

7

بهنگام سازی نقشه بر مبنای تصاویر اخذ شده از Google Earth

۲

22

8

نمایش تصاویر ماهواره ای بر مدل سه بعدی، نمایش۳بعدی بناهای شهری در ArcScene

۲

24

9

ویرایش پیشرفته عوارض خطی و پلی گنی/ کارتوگرافی و تولید خروجی

۴

28

10

تمرین عملی پایان دوره

۴

32

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد