امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره آموزشی SPSS AMOS(مدت دوره:16 ساعت)

مدرس :  مهندس فرزاد خرمشاهی

خلاصه سرفصل ها :

 • مقایسه ای بین انواع نرم افزارهای تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری( مزایا و معایب) و جایگاه AMOS
 • مروری بر ویژگی ها، منو ها و ابزارهای SPSS AMOS
 • کار با دادها، ذخیره و بازیابی و ویرایش آنها
 • مقدمه ای بر آمارهای توصیفی و استباطی در AMOS و مرور ابزارها و آزمون ها
 • مقدمه ای بر مدل معادلات ساختاری(SEM)، محل استفاده، مزایا، معایب و شروط
 • مروری بر رگسیون خطی در AMOS
 • مراحل انجام مدل سازی ساختاری در AMOS
 • ساخت مدل و مراحل انجام آن
 • نیکویی برازش مدل
 • باز تعریف مدل
 • مدل های تحلیل عاملی اکتشافی، تائیدی و کاربرد آنها
 • مقدمه ای بر تحلیل مسیر
 • آزمون های مقایسه گروهی مدل ها
 • مروری بر انواع خطاها و رفع آنها(Error Handling)

مطالب مرتیط :

ورود به گروه چکاد