امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در پایان دوره WebGIS1 برای محک زدن آمادگی شرکت کنندگان در دوره ، پیشنهاد میشود که یا بر اساس داده های خود ، یک وب جی ای اس راه اندازی نمایند. یا پروژه زیر را پیاده سازی کنند.

 

هدف : پیاده سازی GIS شهری به منظور در اختیار قراردادن اطلاعات به شهروندان

 لایه کاربری را به تفکیک زیر نمایش دهید:

کاربری رنگ  کد
اداری خاکستری 60درصد 10
تجاری قرمز 2
فضای سبز سبز 11
خدماتی صورتی 16

 

نمایش خیابان ها به تفکیک عرض در 5 کلاس زیر

ردیف عرض خیابان ضخامت
1 تا 8 متر 0.5
2 8 تا 14 متر 1
3 14 تا 20 متر  2
4  20تا 45 متر 3
5 بیش از 45 متر  5

طراحی popup template به نحوی که کاربر با کلیک بر روی لایه های زیر به اطلاعات ذکر شده دست پیدا کند:

لایه قطعات زمین :

در سطر اول کد قطعه زمین نمایش داده شود

اطلاعات مساحت و محیط که با 1 رقم اعشار گرد شده باشند

درج عبارت متر مربع برای مساحت و متر برای محیط

مساحت در یک سطر و محیط در سطر بعدی

لایه خیابان :

در سطر اول نام خیابان درج شود

در سطر دوم طول خیابان بدون اعشار نمایش داده شده و عبارت متر درج شود.

نمایش مرز نواحی شهرداری و شماره هر ناحیه

تولید لجند و راهنمای لایه ها

تولید ابزار اندازه گیری طول و مساحت

مقیاس خطی 

نحوه دسترسی کاربران

نمایش خیابان ها بدون نیاز به ورود نام کاربری و مرز 

نمایش لایه های فضای سبز  و خدمات به کاربران عادی ، پس از ورود نام کاربری و مرز 

نمایش تمام لایه ها به کاربران ارشد ، پس از ورود نام کاربری و رمز

 

برای دانلود داده ها از لینک زیر استفاده نمایید.

ArcGIS1_exam_data---ChakadGIS.com.rar

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد