امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سلام اگر لازم دارید که نقشه یا تصاویرماهواره ای از محیط هایی مانند :
 OpenStreetMap, Bing, MapQuest, Mapbox, Stamen, Strava, Tianditu, VWorld, Nationaal Georegister :PDOK
را در محیط ArcGIS در اختیار داشته باشید می توانید از نرم افزار arcBruTile استفاده کنید
این نسخه با ورژن 10 ArcGIS از 10.0 الی 10.3 همخوانی دارد
این برنامه را می توانید ازکدپلکس دانلود کنید

https://arcbrutile.codeplex.com

نقشه هایی که از طریق این برنامه در دسترس قرار می گیرند

tamen: Terrain, Toner, Watercolor http://maps.stamen.com

MapBox: Streets, Terrain, Satellite  http://mapbox.com/maps/

OpenStreetMap: Hike and Bike Map http://hikebikemap.de/, Open Cycle Map http://www.opencyclemap.org/,

Hiking Trails, Landshade, Mapnik BW, Open Piste Maps, OSM English Labels, Transport

MapQuest: OpenAerialMap, OSM http://www.mapquest.com/

Nationaal Georegister (PDOK): AAN, BGT (standaard, lijngericht, achtergrond en omtrekgericht), AHN2, AHN3, BAG, BRT (normaal, grijs, pastel), Kadastrale kaart, Top10 vector, Top50 vector, Top25 raster, Top50 raster and Top250 raster.

U.S. National Park Service: Park Tiles (http://www.nps.gov/npmap/park-tiles/)

Tianditu: Satellite and world vector map (http://www.tianditu.cn)

VWorld: Satellite and world vector map (http://www.vworld.kr)

قابلیت ها

all projections

client side caching

ArcGIS 10.0, 10.1, 10.2

TMS and WMS-C support :WMTS is proposed

Printing

MapTiler support :see ArcBruTile and MapTiler for details

ArcBruTile is based on the generic tiling library BruTile. For other viewers based on BruTile library  see the Mapsui project
(Silverlight, WPF, Pixelsense, Windows Phone, Windows 8)

منبع

https://arcbrutile.codeplex.com

 

 

مهمترین موضوعات

  جدول زمان بندی دوره های در حال تشکیل در

 از 17 آبان 1399 شروع دوره ArcGIS1
از 18 آبان 1399 شروع دوره WebGIS1

از 12 آبان 1399 شروع دوره ArcGIS2
از 14 آبان 1399 شروع دوره WebGIS2
از 28 آبان 1399 شروع دوره GIS چندکاربره سازمانی SDE
از 22 آذر 1399 شروع دوره ArcGIS3
 کلاس زنده به صورت آنلاین

 

تلفن
22885654
22866627

- لینک کانال تلگرام
- لینک گروه What's app
-
 مشاوره GIS

  جدول ساعت و شهریه دوره هاي آموزشي GIS
سرفصل و شهریه دوره هاثبت نام و پرداخت شهریه
  فهرست دوره های برگزارشده : 350 دوره 

 
توانایی های خود در GIS را بسنجید:
پروژه عملی GIS


آموزش زنده و راه دور (دیگر شهرها و کشورها)
  راهنمای پیشنهادی دنبال کردن دوره های آموزشی

  دانلود کتاب
  راهنمای نصب ArcGIS 10

آشنایی با مزایای نقشه های تحت وب : WebGIS 

سرفصل دوره WebGIS1 ، مقدماتی

پروژه پایان دوره webGIS1
لینک پروژه عملی پایان دوره وب جی آی اس 1، مقدماتی با ArcGIS JavaScript API 4


سرفصل دوره JavaScript API WebGIS ، پیشرفته

پروژه پایان دوره webGIS2 پرس وجوی اطلاعات توصیفی و نمایش جدول
لینک پروژه عملی پایان دوره وب جی آی اس ۲، پیشرفته
 با ArcGIS JavaScript API 4


دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase

ورود به گروه چکاد