امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

گروه چکاد - در نمونه قبلی نحوه ایجاد یک نقشه وب جی ای اس را به کمک جاوا اسکریپت توضیح داده شد. ساختن یک نقشه جدید

در این پست ، افزودن یک لجند به نقشه آمده است.

ممکن است در شما بخواهید در یک نقشه چندین سرویس را فراخوانی کرده و یک نقشه کامل را ارائه دهید. اگر بخواهید به مخاطب خود اجازه خاموش روشن کردن یا مشاهده برخی اطلاعات داده هارا بدهید نیاز به یک لجند در کنار نقشه خود دارید. در این لجند لیست لایه ها و امکان خاموش و روشن کردن آنها امکان پذیر است.

- سرفصل دوره JavaScript API WebGIS1
       -  لینک پروژه عملی پایان دوره وب جی آی اس 1، مقدماتی
 - سرفصل دوره JavaScript API WebGIS2 ، پیشرفته
 - دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase

 

در ادامه نمونه کد را مشاهده می کنید. برای استفاده باید آنرا در یک فایل html ذخیره کنید.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 
 <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1,user-scalable=no">
 <title>Map with legend</title>

 <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/3.21/dijit/themes/claro/claro.css">
 <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/3.21/esri/css/esri.css">

 <style>
  html, body {
   height: 97%;
   width: 98%;
   margin: 1%;
  }

  #rightPane {
   width: 20%;
  }

  #legendPane {
   border: solid #97DCF2 1px;
  }
 </style>

 <script src="https://js.arcgis.com/3.21/"></script>
 <script>
  var map;
  require([
   "esri/map", "esri/layers/FeatureLayer", "esri/dijit/Legend",
   "dojo/_base/array", "dojo/parser",
   "dijit/layout/BorderContainer", "dijit/layout/ContentPane", 
   "dijit/layout/AccordionContainer", "dojo/domReady!"
  ], function(
   Map, FeatureLayer, Legend,
   arrayUtils, parser
  ) {
   parser.parse();

  map = new Map("map", {
     basemap: "osm", //For full list of pre-defined basemaps, navigate to http://arcg.is/1JVo6Wd
     center: [35.7438599, 51.4450386], // longitude, latitude
     zoom: 13
    });

   var rivers = new FeatureLayer("https://sampleserver3.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Hydrography/Watershed173811/MapServer/1", {
    mode: FeatureLayer.MODE_ONDEMAND,
    outFields: ["*"]
   });
   var waterbodies = new FeatureLayer("https://sampleserver3.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Hydrography/Watershed173811/MapServer/0", {
    mode: FeatureLayer.MODE_ONDEMAND,
    outFields: ["*"]
   });

   //add the legend
   map.on("layers-add-result", function (evt) {
    var layerInfo = arrayUtils.map(evt.layers, function (layer, index) {
     return {layer:layer.layer, title:layer.layer.name};
    });
    if (layerInfo.length > 0) {
     var legendDijit = new Legend({
      map: map,
      layerInfos: layerInfo
     }, "legendDiv");
     legendDijit.startup();
    }
   });

   map.addLayers([waterbodies, rivers]);
  });
 </script>
</head>

<body class="claro">
<div id="content"
   data-dojo-type="dijit/layout/BorderContainer"
   data-dojo-props="design:'headline', gutters:true"
   style="width: 100%; height: 100%; margin: 0;">

 <div id="rightPane"
    data-dojo-type="dijit/layout/ContentPane"
    data-dojo-props="region:'right'">

  <div data-dojo-type="dijit/layout/AccordionContainer">
   <div data-dojo-type="dijit/layout/ContentPane" id="legendPane"
      data-dojo-props="title:'Legend', selected:true">
    <div id="legendDiv"></div>
   </div>
   <div data-dojo-type="dijit/layout/ContentPane"
      data-dojo-props="title:'Pane 2'">
    This pane could contain tools or additional content
   </div>
  </div>
 </div>
 <div id="map"
    data-dojo-type="dijit/layout/ContentPane"
    data-dojo-props="region:'center'"
    style="overflow:hidden;">
 </div>
</div>
</body>

</html>

مهمترین موضوعات

  جدول زمان بندی دوره های در حال تشکیل در

 از 17 آبان 1399 شروع دوره ArcGIS1
از 18 آبان 1399 شروع دوره WebGIS1

از 12 آبان 1399 شروع دوره ArcGIS2
از 14 آبان 1399 شروع دوره WebGIS2
از 28 آبان 1399 شروع دوره GIS چندکاربره سازمانی SDE
از 22 آذر 1399 شروع دوره ArcGIS3
 کلاس زنده به صورت آنلاین

 

تلفن
22885654
22866627

- لینک کانال تلگرام
- لینک گروه What's app
-
 مشاوره GIS

  جدول ساعت و شهریه دوره هاي آموزشي GIS
سرفصل و شهریه دوره هاثبت نام و پرداخت شهریه
  فهرست دوره های برگزارشده : 350 دوره 

 
توانایی های خود در GIS را بسنجید:
پروژه عملی GIS


آموزش زنده و راه دور (دیگر شهرها و کشورها)
  راهنمای پیشنهادی دنبال کردن دوره های آموزشی

  دانلود کتاب
  راهنمای نصب ArcGIS 10

آشنایی با مزایای نقشه های تحت وب : WebGIS 

سرفصل دوره WebGIS1 ، مقدماتی

پروژه پایان دوره webGIS1
لینک پروژه عملی پایان دوره وب جی آی اس 1، مقدماتی با ArcGIS JavaScript API 4


سرفصل دوره JavaScript API WebGIS ، پیشرفته

پروژه پایان دوره webGIS2 پرس وجوی اطلاعات توصیفی و نمایش جدول
لینک پروژه عملی پایان دوره وب جی آی اس ۲، پیشرفته
 با ArcGIS JavaScript API 4


دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase

ورود به گروه چکاد