امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش ساختن یک نقشه با استفاده از درگاه جاوا اسکریپت ( ArcGIS JavaScript API )

در این نمونه یک نقشه تمام صفحه ایجاد شده است.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1,user-scalable=no"/>
  <title>Simple Map</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/3.21/esri/css/esri.css">
  <style>
   html, body, #map {
    height: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
   }
  </style>
  <script src="https://js.arcgis.com/3.21/"></script>
  <script>
   var map;

   require(["esri/map", "dojo/domReady!"], function(Map) {
    map = new Map("map", {
     basemap: "osm", //For full list of pre-defined basemaps, navigate to http://arcg.is/1JVo6Wd
     center: [35.7438599, 51.4450386], // longitude, latitude
     zoom: 13
    });
   });
  </script>
 </head>

 <body>
  <div id="map"></div>
 </body>
</html>

در این نمونه یک نقشه تمام صفحه را مشاهده خواهید کرد که ساختمان گروه چکاد را نشان می دهد. نقشه پایه ( Base Map) تعیین شده در این نمونه open Street map است. بقیه base map ها به علت محدودیت های اعمال شده توسط ESRI در ایران قابل استفاده نیست.

برای استفاده از این نمونه کافی است کد هارا در یک صفحه html وارد کنید

 

 

ورود به گروه چکاد