امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتیکه دارای کارت یکی از بانک های زیر هستید، می توانید بدون مراجعه به شعبه بانک یا خودپرداز ، جهت پرداخت شهریه از طریق اینترنت و وب سایت بانک خود، استفاده نمایید.

با توجه به اینکه فعلا تنها بانک های زیر ، خدمات پرداخت کارت به کارت اینترنتی را برای مشتریان خود ایجاد کرده اند ، دارندگان کارت بانک های دیگر می بایست از روش های دیگر ، اقدام به پرداخت شهریه نمایند.


پیش از پرداخت لازم است ،  رمز دوم کارت خود را ، گرفته باشید.
در صورتیکه تاکنون رمز دوم را نگرفته اید ، کافی است به خودپرداز بانک خود،  که کارت آنرا در اختیار دارید ، مراجعه کرده و از طریق مورد رمز ، تقاضای رمز دوم نمایید.

 

   
نام بانک

بانک قرض الحسنه رسالت

بانک پاسارگاد

مرحله اول

یادداشت
شماره کارت

 قبل از ورود به سایت بانک قرض الحسنه
رسالت، شماره کارت زیر را که با 5041
شروع شده را ، یادداشت فرمایید
پس از کلیک روی لینک سلول زیر:
در وب سایت بانک رسالت ،
در بالای صفحه مشخصات کارت خود و
در پایین صفحه شماره کارت را که یادداشت کرده اید،
  وارد نمایید.
 قبل از ورود به سایت بانک پاسارگاد،
شماره کارت زیر را که با 5022 شروع
شده را ، یادداشت فرمایید و پس از کلیک روی لینک سلول زیر:
در وب سایت بانک پاسارگاد،
در بالای صفحه مشخصات کارت خود و
در پایین صفحه شماره کارت را که یادداشت کرده اید،
  وارد نمایید.

مرحله دوم

مشخصات کارت
جهت واریز شهریه

 با کلیک روی این لینک از طریق
وب سایت بانک رسالت،
وجه را به کارت بهنام محمودیان
به کارت شماره
5041721045052058
واریز نمایید. 

 با کلیک روی این لینک از طریق
وب سایت بانک پاسارگاد،
وجه را به کارت بهنام محمودیان
به کارت شماره
5022291040479394
واریز نمایید.
 

مرحله سوم 

لینک سایت بانک

 سایت بانک قرض الحسنه رسالت  پرداخت کارت به کارت بانک پاسارگاد
راهنما راهنمای تصویری پرداخت برای
دارندگان کارت بانک
قرض الحسنه رسالت
 راهنمای تصویری پرداخت
برای دارندگان

کارت بانک پاسارگاد

توجه :

پس از واریز شهریه از طریق تلفن های گروه چکاد ۲۲۸۸۵۶۵۴ یا ۲۲۸۶۶۶۲۷ پرداخت وجه را اعلام نمایید تا ثبت نام شما به صورت قطعی درآید.

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد