امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوره آماده سازی اطلاعات GIS ready

مدرس : بهنام محمودیان

مدت : 32ساعت

 

هیچ کاربری در محیط GIS وجود ندارد که بی نیاز از آماده سازی اطلاعات باشد، چرا که معمولا بعد از تولید لایه همواره تغییراتی در دنیای واقعی رخ داده است و نیاز به بهنگام سازی اطلاعات داریم. علاوه بر آن در بسیاری موارد اطلاعات در فرمت DWG یا DGN تولید شده اند و ما جهت استفاده از آنها در محیط ArcGIS نیاز داریم فرمت آنها را تغییر داده و نیز جداول مناسبی با فیلد های لازم را آماده کنیم.

شرح ساعت جمع ساعت  
آماده سازی اطلاعات AutoCAD تجربه مشکلات در حین تبدیل به فرمت Shape , Geodatabase 4 4  
شناسایی خطاها از طریق توپولوژی پلی گن 3 7  
پیاده سازی نقشه کاغذی برداشت های محلی مانند کاربری، کیفیت و قدمت ساخت و... 3 10  
 پردازش و نمایش نقاط برداشت اطلاعات با GPS برحسب X,Y :UTM متریک و نیز WGS84 2 12  
 انتقال مکانی عوارض برداشت شده با مختصات محلی به مختصات واقعی: Spatial adjustment 3 15  
تجربه کار با نرم افزار AutoCAD Map 3D :  تولید و تکمیل اطلاعات جدولی و نمایش عوارض و Text ( طول ، مساحت، کد کاربری و ..)،  4 19  
تجربه کار با نرم افزار AutoCAD Map 3D : ساخت توپولوژی ، دریافت اطلاعات از ArcGIS و نمایش در محیط DWG 2 21  
انتقال اطلاعات جدولی از محیط های دیگر مثل excel یا Access به محیط ArcGIS و رفع مشکلات ناهمخوانی داده ها 2 23  
تولید سمبل های ترکیبی از سمبل های موجود ، تولید سمبل های خاص ایران ، ترتیب نمایش عوارض در یک لایه 2 25  
 مدیریت نمایش اسامی در نقشه : Lable , Annotation (map , GDB) ، تعیین اولویت نمایش عوارض یا اسامی  3 28  
 تمرین عملی پایان دوره 4 32  

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد