امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آقای مهندس امید غفاری

دانشجوی دکتری نقشه برداری

مدرس دوره های سنجش از دور (RS - Remote sensing) در گروه چکاد

عضو هیات علمی گروه نقشه برداری دانشگاه زنجان از سال ۱۳۸۷

آدرس وب سایت :  http://www.znu.ac.ir/members/ghaffari_omid

همکاری تحقیقاتی با پروژه های پژوهشی سنجش از دور در پژوهشگاه هوافضا 91-1390

همکاری تحقیقاتی با پروژه های پژوهشی سنجش از دور در پژوهشگاه فضایی ایران 92-1393

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران-نقشه برداری در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشجوی دکتری سنجش از دور در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

ورود به گروه چکاد