امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

دوره نرم افزار Super Decisions برای تحلیل AHP


مدرس:
جعفر موسی وند
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری


مدت زمان:
16 ساعت

پیش نیاز دوره:
 دوره ArcGIS1 آشنائی با مبانی سیستم های اطلاعات مکانی و نرم افزار ArcGIS

رشته های مرتبط:
کارشناسان جغرافیا همه گرایش ها، زمین شناسی، شهرسازی، گردشگری، مدیریت شهری، روانشاسی، جامعه شناسی، محیط زیست، کشاورزی و ...

 

روش فرايند تحليل شبكه‏اي (ANP)‎ ارتباطات پيچيده بين و ميان عناصر تصميم را از طريق جايگزيني ساختار سلسله‏ مراتبي با ساختار شبكه‏ اي درنظر مي‏گيرد. به همين دليل در سال‏هاي اخير استفاده از ANP به جاي AHP در اغلب زمينه‏ ها افزايش پيدا كرده است.

فرايند تحليل شبكه‏ اي،‏ ضمن حفظ كليه قابليت‏هاي AHP از جمله سادگي،‏ انعطاف‏پذيري،‏ بكارگيري معيارهاي كمي وكيفي بطور همزمان،‏ قابليت بررسي سازگاري در قضاوت‏ها،‏ و امكان رتبه‏ بندي نهايي گزينه‏ ها،‏ مي‏تواند بر محدوديت‏هاي جدي آن،‏ از جمله درنظر نگرفتن وابستگي‏هاي متقابل بين عناصر تصميم و فرض اينكه ارتباط بين عناصر تصميم،‏ سلسله‏ مراتبي و يكطرفه است،‏ فايق آمده و چارچوب مناسبي را براي تحليل مسايل شهري فراهم آورد. نمونه هایی از کاربرد آن را می توان در ارزیابی میزان آسیب پذیری نواحی شهری در برابر مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله و ... ) که به صورت نقشه پهنه بندی نواحی در معرض خطر و درصد آسیب پذیری هر یک از مناطق مشخص می شود، پهنه بندی زمین لغزش و زلزله جهت برنامه ریزی برای مکان یابی صحیح و بلند مدت، مکانیابی تاسیسات در سطح منطقه­ای و شهری و جانمایی نشانه ها و کاربری ها و انتخاب اصولی جهت کشاورزی، سنجش سطح و درجه توسعه یافتگی نواحی شهری و روستایی، تعيين ضريب اهميت سوالات پرسشنامه و .... مشاهده کرد.

•سرفصلهای دوره:
1- آشنایی با مباحث مدل ANP (ای ان پی)، نرم افزار Super Decisions و ضرایب آن، کاربردهای و نحوه ی ارتباط آن با ArcGIS

2- تعریف مسئله، شناسایی عوامل دخیل در آسیب پذیری، مکانیابی، توسعه و پهنه بندی سایر عوامل، روش استاندارد سازی عوامل و نوع توابع آن بر اساس مدل ANP

3-شناسایی معیارهای مربوطه و مقایسه زوجی آن در محیط نرم افزار Super Decisions

4- محاسبه وزن نهایی معیارها

5- ارزش گذاری وزن نهایی معیارها در لایه های GIS

6- روی هم گذاری لایه ها بر اساس ارزش و وزن نهایی مدل ANP

7 - تولید نقشه و سناریو سازی و بررسی تفاوت هایی که منجر به تصمیم گیری ها ی مختلف خواهند شد و ....

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد