امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدل ساز ArcGIS بهترین محیط برای نگهداری روال انجام کارها و استفاده از ابزارها به شمار می رود که عملا یک محیط برنامه نویسی ویژوال و بدون نیاز به کد نویسی است. شما می توانید تمام مراحل یک پروژه GIS را مرحله به مرحله در ArcGIS ModelBuilder وارد کرده ، اجرا نمایید و در نهایت مدل خود را به صورت یک tools تبدیل نمایید. علاوه بر ابزارهای معمول بسیاری از اعمال که معمولا بصورت دستی انجام می گیرند مانند summarise , field calculate , join و موارد مشابه نیز در محیط ArcGIS ModelBuilder قابل استفاده هستند.

در جدول زیر معادل چند عملیات دستی را به صورت ابزار مشاهده کنید

 نام عملیات مراحل عملیات دستی ابزار معادل مسیر دسترسی به ابزار شرح
 field calculator راست کلیک روی فیلد دلخواه  Calculate Field  Data Management >> Field >> Calculate Field ورود اطلاعات در فیلد دلخواه برای تعداد زیادی رکورد
 summarise  راست کلیک روی فیلد دلخواه  Summary Statistics Analysis >> Statistics >> Summary Statistics  دسته بندی رکورد ها بر حسب فیلد دلخواه و انجام جمع و میانگین و ... روی فیلد های عددی
 Select By Attribute  از منوی option از محیط جدول  Select Layer By Attribute  Data Management >> Layer and table view >> Select Layer By Attribute  انتخاب رکوردها بر حسب شرطی از یک یا چند فیلد
 Select By location  از منوی بالای ArcMap  Select Layer By location  Data Management >> Layer and table view >> Select Layer By location  انتخاب عوارض بر حسب اینکه زیر یک لایه دیگر قرار گرفته اند


 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد