امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره آموزشی پیشرفته SPSS(مدت دوره:32 ساعت)

مدرس :  مهندس فرزاد خرمشاهی

خلاصه سرفصل ها :

  •  مقدمه ای بر روش های آماری چند متغیره و طبقه بندی آنها(روش های وابستگی و هم وابستگی)
  •  تحلیل تشخیصی چندگانهDiscriminant Analysis
  •  تحلیل عاملی)اکتشافی و تائیدی) Factor Analysis
  •  تحلیل مسیرPath Analysis
  •  تحلیل واریانس چند متغییرهMANOVA
  •  تحلیل همبستگی کانونی
  •  تحلیل خوشه ای
  •  تحلیل سری های زمانی

مطالب مرتیط : 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد