امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره آموزشی مقدماتی SPSS(مدت دوره: 16 ساعت)

مدرس :  مهندس فرزاد خرمشاهی

خلاصه سرفصل ها :

  •  معرفی SPSS و کاربردهای آن در علم آمار
  •  کار با متغیرها و داده ها، ورود، ویرایش، تغییر، ذخیره و بازیابی، محاسبه و دسته بندی
  •  آمارهای توصیفی و شاخص های توصیف داده ها، توزیع فراوانی و تحلیل اکتشافی
  •  رسم انواع نمودارها و کاربرد های آنها
  •  مقدمه ای بر آزمون های فرض آماری و آزمون های مقایسه ای- پارامتریک و ANOVA
  •  مقدمه ای بر آمار ناپارامتری و آزمون های فرض ناپارامتری
  •  همبستگی و رگرسیون( خطی، چندگانه، غیر خطی و لجستیک)
  •  آزمون های خی دو
  • آزمون های شناسایی توزیع داده ها و نیکویی برازش

مطالب مرتیط : 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد