امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سیستم های ارزیابی رفتار مشتری CRM یا Customer relationship management systems ، سیستم هایی هستند که با نگهداری ، طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات مشتریان، فرصت تجزیه و تحلیل مشتری را فراهم می آورند. مواردی مانند نوع اجناس سفارش داده شده ، حجم و مقدار سفارش ، فواصل زمانی سفارش ، میزان خوش حسابی ، میزان بدهی و نیز بدهی معوقه مشتریان از جمله این نوع اطلاعات است.

جهت تکمیل قابلیت های CRM میتوان نتایج تولید شده در سیستم های سی ار ام را به صورت مکانی روی نقشه نمایش داد که تحلیل بهتری از رفتار مشتری ها متناسب با موقعیت جغرافیایی آنها را مشاهده کرد.
مثلا کسانی در مناطق شمالی هستند ، نوع و حجم سفارش آنها متفاوت از مناطق مرکزی و جنوبی است و یا دفعات سفارش در ماه چطور است
این کار نیاز به موقعیت مکانی مشتریان دارد که از طریق جی پی اس گوشی تلفن همراه ویزیتور شرکت نیز قابل برداشت است
کافی است کد پرونده هر مشتری به مختصات وصل شود و دیگر تمام نتایج تحلیل را می توان روی نقشه به صورت رنگ بندی یا تغییر در اندازه سمبل ها مشاهده کرد

 

نمونه نقشه توزیع مشتریان

نرم افزار های متعددی در زمینه CRM ارائه شده که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Salesforce.com
Infusionsoft
Mhelpdesk
Microsoft Dynamics CRM
Oracle Marketing Cloud
Marketo

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد