در این کارگاه شما یک نقشه کاغذی تحویل می گیرد

و یک پروژه GIS حاوی لایه راه و مناطق مسکونی به تفکیک نوع ، را تولید می کنید

علاوه بر آن محدوده جدیدشهر را بر اساس تصویر ماهواره ای Google earth تولید کرده و تغییر مساحت را تعیین خواهید نمود

3 جلسه
12 ساعت
97 هزارتومان

 

ورود به گروه چکاد