امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتیکه لایه ای داشته باشیم مانند بلوک شهری یا پلی گن خاک یا خطوط جاده ای که تنها فیلد کد یا شماره را در خود داشته باشند و از طرف دیگر جدولی (مثلا در اکسل xls ) داشته باشیم که به ازای هر عارضه (مثلا هر پلی گن بلوک شهری یا قطعه جاده) علاوه بر کد مشابه در لایه GIS، جمعیت، خانوار، بعد خانوار و ... را نیز دارا باشد؛ می توان از طریق دستور join این جدول را به جدول لایه اضافه کرد و تمام ویژگی های جمعیت و ... را به صورت مکانی نمایش داد و یا تحلیل کرد. مثلا بلوک هارا بر اساس جمعیت طبقه بندی کرد.

در صورتی که نیاز دارید این اتصال به صورت دائمی در آید؛ می توان از طریق Export لایه ای جدید بسازید که همه فیلد هارا در خود داشته باشد.

 

تمرین 1 : جدول بلوک را به لایه بلوک شهری متصل کنیدو بر حسب تراکم جمعیت در 5 کلاس طبقه بندی کنید.

تمرین 2:

 

* این مطلب در حال به روز رسانی میباشد *

ورود به گروه چکاد