امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

این هفته

1دی آغازدوره webgis1 و پنجشنبه شروع دوره ArcGIS1

در صورتیکه به کانال تلگرام چکاد، دسترسی ندارید ، برای طرح سوالات و اطلاع از اخبار گروه چکاد : لینگ گروه What's App

 

تقویم دوره های آینده گروه چکاد

  طی دو سال اخیر، بالغ بر 49 دوره آموزش GIS برگزار شده وطی 19 سال فعالیت گروه چکاد، 310 دوره تشکیل گشته است. 

نام دوره مدت
باقیمانده

تاریخ آغاز

شهریه
هزار
تومان
مبلغ
تخفیف
هزار
تومان
شهریه
پس از
تخفیف
مهلت
استفاده از
تخفیف
تعداد دوره برگزارشده لینک
سرفصل
دوره
تعداد
جلسه

مدت
ساعت

دوره 1 ArcGIS

 1روز

25 آذر 1397

297

-

-

-

168

سرفصل
دوره
1

7

28

دوره 1 ArcGIS

 4روز

 پنجشنبه ها
از29 آذر 1397

 297

30

 267تومان

 

 168 سرفصل
دوره
1
28

دوره ArcGIS 2  

 4روز

29آذر 1397

347

50

297تومان
 

71

سرفصل
دوره2

8

32
کارگاه GIS1

 7روز

3 دی 1397

97

10

 87تومان 1دی
3

سرفصل
کارگاه1

2 8
کارگاه GIS 2 12روز  10دی 1397

97

10

87تومان
1دی

جدید

سرفصل
کارگاه2

2

 8

دوره Arc GIS 3 

12روز  10دی 1397

297

40

257تومان
1دی

25

سرفصل
دوره3

8

32

دوره ArcGIG4

 35روز 26 دی 1397 

347

50

297تومان 1دی

10

سرفصل
دوره4

8 32

دوره ArcGIS 5

 24روز 15 دی 1397

347

50

297تومان
1دی
3

سرفصل
دوره5

8 32

دوره جامع GISشهری

24روز 15 دی 1397

347

50

297تومان
1 دی
5

سرفصل
دوره GIS
شهری

8 32

دوره   webGIS1 : JavaScript API

لینک پروژه عملی پایان دوره

 6روز

1 دی 1397

477

80

397 تومان

1دی
 13 

سرفصل
دوره
webGIS1

5 20

دوره  webGIS2 با JavaScript API

لینک پروژه عملی پایان دوره 2

38روز 29 دی 1397


477

80

397 تومان

1دی 2

سرفصل
دوره
webGIS2

5 20

دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase

39روز 30دی 397 1

477

80

397 تومان

1دی
3

سرفصل
دوره GIS چندکاربره

 5  20

 تولید ابر نقاط یا فتوگرامتری  با استفاده از تصاویر پهباد

27روز

 18 دی 1397

دو روز متوالی 

277

-

-

-

3

سرفصل
دوره ابرنقاط

4

 

 تولید ابر نقاط یا فتوگرامتری  با استفاده از تصاویر پهباد

 28روز

19دی

1397
یک جلسه در هفته 

277

-

-

-

3

سرفصل
دوره ابرنقاط

4

 

جهت اطلاعات بیشتر با گروه چکاد تماس بگیرید : 22885654

 

 

 

دوره های تشکیل شده

بهار 1397 6 دوره    تابستان 1397 8 دوره پاییز 1397 7 دوره   
بهار 1396 6 دوره تابستان 1396 2 دوره پاییز 1396 2 دوره زمستان 1396 3 دوره
بهار 1395 6 دوره تابستان 1395 13 دوره پاییز 1395 10 دوره زمستان 1395 9 دوره

 دوره های برگزار شده 

دوره های برگزارشده در پاییز1397

314- دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase، آموزش راه دور ، ساری، 22 آذر1397
313- دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase، ویژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران، 17 آذر
312-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و هفتاد و چهارم ، گروه چکاد ،از 15 آبان 1397
311-دوره ArcGIS2 دوره هفتاد و چهارم، گروه چکاد، 24آذر 1397 
310-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و هفتاد و سه، گروه چکاد ، آموزش راه دور ، بوشهر، 9 آبان 1397
309-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و هفتاد و دو، وزارت راه و شهرسازی - شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید، 2،3و 4 آبان 1397
308-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و هفتاد و یکم ، گروه چکاد ،از 30 مهر 1397
307-دوره 1 ArcGIS
 دوره یکصد و هفتاد، وزارت نیرو - شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی شبکه انتقال، 29 مهر 1397
306 - کارگاه GIS1 از 11 مهر 1397
305-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و نهم، وزارت نیرو -برق منطقه ای تهران، 10 مهر 1397
304-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و هشتم، از 1 مهر 1397

دوره های برگزارشده در تابستان 1397

303-دوره 4 ArcGIS دوره یازدهم ، 21 شهریور 1397
302 - کارگاه GIS1 از 13 شهریور 1397 
301-دوره 1 ArcGIS
دوره یکصد و شصت و هفتم ، وزارت نیرو -برق منطقه ای تهران، بخش انتقال و فوق توزیع، 13 شهریور 1397
300
-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 12 ،  8 شهریور 1397
299-دوره ArcGIS2 دوره هفتاد و سه،  24مرداد 1397 
298-دوره Arc GIS 3 ، دوره بیست و پنجم ، 9 مرداد 1397
297-دوره Arc GIS 5 ، دوره سوم ، 4 مرداد 1397
296-دوره ArcGIS2 راه دور - آلمان ،  دوره هفتاد و سه، 3 تیر 1397

دوره های برگزارشده در بهار 1397

295-دوره ArcGIS2 دوره هفتاد و دو،  28 خرداد 1397
294-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و ششم ، از 31 خرداد 1397
293-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و ششم ، راه دور - آلمان ، از 31 خرداد 1397
292-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و ششم ، 24 اردیبهشت 1397
291-دوره 4 ArcGIS دوره دهم، 20 اردیبهشت1397
290-دوره ArcGIS2 دوره هفتاد و یکم ،  2 اردیبهشت 1397 


دوره های برگزارشده در زمستان 1396

289-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 12 ،  16 اسفند 1396 
288-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و ششم ،  30 بهمن  1396
287-دوره Arc GIS 3 ، دوره بیست و چهارم ، 14 دی 1396
286-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 11 ،  23 آذر 1396 

دوره های برگزارشده در پاییز 1396

285- دوره 1 ArcGIS  دوره یکصد و شصت پنجم، 20 مهر 1396

دوره های برگزارشده در تابستان 1396

284-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 10 دهم،  26 مرداد 1396
283- دوره 1 ArcGIS  دوره یکصد و شصت چهارم، 19 تیر 1396

دوره های برگزار شده در بهار 1396

282- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، ویژه کارشناس آبفا تهران، دوره یکصد و شصت سوم، 5 خرداد 1396
281- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، ویژه کارشناس شرکت کمند آب ، دوره یکصد و شصت دوم، 3 خرداد 1396
280- دوره ArcGIS 4 فشرده ، دوره دوم ،  ویژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران
279- دوره Arc GIS 3 فشرده ، دوره بیست و سوم ویژه کارشناسان نفت فلات قاره  ، شرکت ملی نفت ایران 
278- دوره ArcGIS 2 ، دوره 70 هفتادم ، جمعه ها از 22 اردیبهشت 1396
277- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، دوره یکصد و شصت یکم، 31 فروردین 1396

دوره های آموزشی زمستان 1395

276- دوره webGIS بدون برنامه نویسی، فشرده دوره 9 نهم ، ویژه کارشناس شرکت جاماب ، 15 اسفند 1395
275- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصتم ، جمعه ها ، 5 اسفند 1395
274- دوره webGIS با ArcGIS JavaScript API دوره 1 یکم ، 28 بهمن95
273- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و پنجاه و نهم، 17 بهمن 1395
272- دوره webGIS بدون برنامه نویسی، فشرده دوره 8 هشتم، ویژه کاربر مقیم سن دیگو ، کالیفرنیا 21 دی95
271- دوره ArcGIS 2 ، دوره 69 شصت و نهم ، فشرده مهندسین مشاور نقشه برداری ، اردبیل 
270- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و پنجاه و هشتم ، فشرده مهندسین مشاور نقشه برداری ، اردبیل 
269- دوره ArcGIS 2 ، دوره 68 شصت و هشتم کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ، فشرده  ، از 13 دی95
268 -دوره   webGIS بدون برنامه نویسی، دوره 7 هفتم ، 3 دی 1395 آغاز شد

دوره های آموزشی آذر1395

268 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و هفتم ، دوره فشرده ، قشم 27 آذر 1395
267 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  26 آبان 1395
266 - دوره آماده سازی اطلاعات GIS ،  از 17 آذر 1395
265 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 67 شصت و هفتم ، جمعه 9 مهر  1395

دوره های آموزشی آبان 1395

264 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  20 آبان 1395
263 - دوره کاربرد GIS درمنابع آب و محیط زیست، دوره فشرده - خصوصی، از 17 آبان 95
262 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  فشرده، کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ، 10 آبان 1395

دوره های آموزشی مهر 1395

261 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 66 شصت و پنجم ، جمعه 9 مهر  1395
260 -
دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و پنجم ، ویژه دانشجویان طراحی محیط دانشگاه تهران 10 مهر  1395
259 - دوره طراحی وب سایت: HTML ,CSS, CMS از 15 مهر 1395
258 -
دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ، فشرده - خصوصی از 24مهر 1395

دوره هاي آموزشي شهریور 1395

257 -  دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و پنجم ،  12 شهریور 1395 

دوره هاي آموزشي مرداد 1395

256 - دوره 1 ArcGIS فشرده: دوره یکصد و پنجاه سوم ،  5 مرداد 1395 آغاز شد
255 - دوره 1 ArcGIS راه دور - ارومیه: دوره یکصد و پنجاه و چهارم ،  10 مرداد 1395
254 - دوره ArcGIS Server WebGIS بدون برنامه نویسی، دوره 6 ششم، 20 مرداد 1395
253 - دوره ArcGIS 2 فشرده، دوره 64 شصت و چهارم ، از 18 مرداد  1395
252 - دوره ArcGIS 2 فشرده، دوره 65 شصت و سوم ، از 25 مرداد  1395
251 - دوره Arc GIS 3  دوره بیست و دوم ، از 25 مرداد 1395آغاز شد
250 - کارگاه GIS 1 از عصر 31 مرداد 95 دوره پنجم ،

 دوره هاي آموزشي تیر 1395

249 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و دوم ،  31 تیر 1395
248 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 64 شصت و چهارم ، از 29 تیر 1395
247 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و یکم ،  28  تیر 1395
246 -
دوره 1 ArcGIS فشرده: دوره یکصد و پنجاهم ، دوره فشرده ،  26  تیر 1395
245
- کارگاه GIS 1 ازعصر 3 تیر 95، دوره چهارم،

دوره های آموزشی خرداد 95

245 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 64 شصت و چهارم ، از 3 خرداد 1395
244 - دوره ArcGIS2  دوره 63 ، فشرده خصوصی- از 13 خرداد 1395
243 - دوره ArcGIS1 دوره 149 ، از 5 خرداد 1395
242- دوره طراحی وب سایت: HTML ,CSS, CMS دوره 2 دوم ، از 21 خرداد 1395

 

دوره های آموزشی اردیبهشت 1395

241- دوره Arc GIS 2 ، از 14 اردیبشت
240- دوره Arc GIS 1 دوره 149، 4 اردیبهشت
239-کارگاه GIS1، کارگاه سوم، 

لینک ادامه جدول کامل دوره های برگزار شده

ورود به گروه چکاد