امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فهرست دانلودها در گروه چکاد

 

سرفصل دوره ها

PDF سرفصل دوره ArcGIS1

PDF سرفصل دوره ArcGIS2

PDF سرفصل دوره ArcGIS3

 

آزمون پایان دوره

سوالات آزمون پایان دوره ArcGIS1

داده های آزمون پایان دوره ArcGIS1

 

کارگاه های افزایش مهارت GIS

کارگاه GIS1

کارگاه GIS2

 

 نصب نرم افزار ArcGIS

PDFراهنمای نصب ArcGIS 9.3

 PDF راهنمای نصب ArcGIS 10.2

نمونه کلاس درس راه دور ( ارتباط با شهرستان یا خارج از کشور)

فیلم با کیفیت عالی (42 مگابایت) ، دانلود کنید

 دانلود ترجمه فارسی کتاب Getting Started With ArcGIS

ترجمه مهندس عباس نجاری ، تغییرات نسخه 9.3 توسط خانم مهندس نعمتی

 

 سوابق مهندس کوروش کیهان

سوابق فعالیت حرفه ای مهندس کیهان

دوره های برگزار شده توسط مهندس کیهان

سرفصل دوره MIKE21

ورود به گروه چکاد