امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش GIS از بخش هاي مختلفي تشكيل شده و مهم اين است كه كاربر توان انجام پروژه را پيدا كند.

دوره هايي كه در گروه چكاد برگزار مي شوند ،‌پروژه محور بوده و آموزش در ضمن اجراي يك پروژه واقعي صورت مي پذيرد.

به منظور سنجش توان كاربران در انجام يك پروژه GIS تمرين هاي مختلفي طراحي شده كه به شرح زير است. برخي از آنها پروژه پايان دوره بوده كه در جلسه آخر به اجرا در مي آيد . برخي ديگر كه مفصل تر بوده در قالب كارگاه به كاربران ارائه مي شود.

شما مي توانيد به رايگان ،‌داده ها

ورود به گروه چکاد