امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آخرین اخبار

 دوره ArcGIS1 پنجشنبه ها از هفته آینده شروع می شود

دوره ArcGIS1 شنبه ها و دوشنبه ها از 10 روز آینده شروع می شود

دوره ArcGIS4 پنجشنبه ها از هفته آینده شروع می شود

دوره ArcGIS2 از یکشنبه 2 اردیبهشت شروع شد

 

دوره های تشکیل شده

 توجه : طی سال 95، بالغ بر 37 دوره آموزش GIS برگزار شده وطی 18 سال فعالیت گروه چکاد، 280 دوره تشکیل گشته است. 
 مرداد 96 - برگزاری 1 دوره تیر 96 - برگزاری 1 دوره خرداد 96 - برگزاری 2 دوره اردیبهشت 96 - برگزاری 3 دوره
فروردین 96 - برگزاری 1دوره اسفند95 - برگزاری 2 دوره بهمن 95 - برگزاری 2 دوره  دی 95 - برگزاری 5 دوره
 آذر 95 - برگزاری 4 دور   آبان 95 - برگزاری 2 دوره   مهر 95 - برگزاری 4 دوره  شهریور 95 - برگزاری 1 دوره 
 مرداد 95 - برگزاری 7 دوره    تیر 95 - برگزاری 5 دوره    خرداد 95 - برگزاری 3 دوره   اردیبهشت95 - برگزاری 3 دوره 

 دوره های در حال تشکیل

نام دوره شرح تعداد دوره برگزارشده

تاریخ آغاز

دوره 1 ArcGIS

شهریه 247 تومان ، 28 ساعت ، 7 جلسه

دوره  167

 6 اردیبهشت 1397

دوره ArcGIS 2  

شهریه 297 تومان، 8 جلسه

دوره  71

 2 اردیبهشت 1397

کارگاه GIS 2 شهریه 97 تومان ، 3 جلسه

جدید

20اردیبهشت 1397

دوره Arc GIS 3 

شهریه 297 تومان،8 جلسه

دوره 22 7 اردیبهشت 1397

دوره ArcGIS 4

شهریه 297 تومان ، 8 جلسه

دوره 22 بیست و دوم

20 اردیبهشت 1397

دوره جامع GISشهری


شهریه 297 تومان ، 32 ساعت ، 8 جلسه

دوره 5

12 اردیبهشت 1397

دوره  webGIS2 با JavaScript API


شهریه 477 تومان، 5 جلسه
ثبت نام برای همراهان قبلی چکاد با 80 تومان تخفیف، 397 تومان

دوره دوم

30 اردیبهشت 1397

دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase

شهریه 477 تومان، 5 جلسه
ثبت نام برای همراهان قبلی چکاد با 80 تومان تخفیف، 397 تومان

 دوره دوم

23 اردیبهشت 1397

دوره   webGIS1 : JavaScript API

لینک پروژه عملی پایان دوره

شهریه 477 تومان،5 جلسه
ثبت نام برای همراهان قبلی چکاد با 80 تومان تخفیف، 397 تومان

دوره 13

3 اردیبهشت 1397

 تولید ابر نقاط یا فتوگرامتری  با استفاده از تصاویر پهباد

شهریه 277 تومان ، 4 جلسه 
دو روز متوالی 

دوره سوم

18 اردیبهشت

 تولید ابر نقاط یا فتوگرامتری  با استفاده از تصاویر پهباد

شهریه 277 تومان ، 4 جلسه 
یک جلسه در هفته 

 

دوره سوم

14 اردیبهشت

 دوره های برگزار شده 

دوره های برگزارشده در آذر 1396

286-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 11 دهم،  23 آذر 1396 

دوره های برگزارشده در مهر 1396

285- دوره 1 ArcGIS  دوره یکصد و شصت پنجم، 20 مهر 1396

دوره های برگزارشده در مرداد 1396

284-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 10 دهم،  26 مرداد 1396 

دوره های برگزارشده در تیر 1396

283- دوره 1 ArcGIS  دوره یکصد و شصت چهارم، 19 تیر 1396

دوره های برگزار شده در خرداد 1396

282- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، ویژه کارشناس آبفا تهران، دوره یکصد و شصت سوم، 5 خرداد 1396
281- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، ویژه کارشناس کمند آب ، دوره یکصد و شصت دوم، 3 خرداد 1396

دوره های برگزار شده در اردیبهشت 1396

280- دوره ArcGIS 4 فشرده ، دوره دوم ،  ویژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران
279- دوره Arc GIS 3 فشرده ، دوره بیست و سوم ویژه کارشناسان نفت فلات قاره  ، شرکت ملی نفت ایران 
278- دوره ArcGIS 2 ، دوره 70 هفتادم ، جمعه ها از 22 اردیبهشت 1396

دوره برگزارشده در فروردین 1396

277- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، دوره یکصد و شصت یکم، 31 فروردین 1396

دوره های آموزشی اسفند 1395

276- دوره webGIS بدون برنامه نویسی، فشرده دوره 9 نهم ، ویژه کارشناس شرکت جاماب ، 15 اسفند 1395
275- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصتم ، جمعه ها ، 5 اسفند 1395

دوره های آموزشی بهمن 1395

274- دوره webGIS با ArcGIS JavaScript API دوره 1 یکم ، 28 بهمن95
273- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و پنجاه و نهم، 17 بهمن 1395

دوره های آموزشی دی 1395

272- دوره webGIS بدون برنامه نویسی، فشرده دوره 8 هشتم، ویژه کاربر مقیم سن دیگو ، کالیفرنیا 21 دی95
271- دوره ArcGIS 2 ، دوره 69 شصت و نهم ، فشرده مهندسین مشاور نقشه برداری ، اردبیل 
270- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و پنجاه و هشتم ، فشرده مهندسین مشاور نقشه برداری ، اردبیل 
269- دوره ArcGIS 2 ، دوره 68 شصت و هشتم کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ، فشرده  ، از 13 دی95
268 -دوره   webGIS بدون برنامه نویسی، دوره 7 هفتم ، 3 دی 1395 آغاز شد

دوره های آموزشی آذر1395

268 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و هفتم ، دوره فشرده ، قشم 27 آذر 1395
267 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  26 آبان 1395
266 - دوره آماده سازی اطلاعات GIS ،  از 17 آذر 1395
265 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 67 شصت و هفتم ، جمعه 9 مهر  1395

دوره های آموزشی آبان 1395

264 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  20 آبان 1395
263 - دوره کاربرد GIS درمنابع آب و محیط زیست، دوره فشرده - خصوصی، از 17 آبان 95
262 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  فشرده، کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ، 10 آبان 1395

دوره های آموزشی مهر 1395

261 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 66 شصت و پنجم ، جمعه 9 مهر  1395
260 -
دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و پنجم ، ویژه دانشجویان طراحی محیط دانشگاه تهران 10 مهر  1395
259 - دوره طراحی وب سایت: HTML ,CSS, CMS از 15 مهر 1395
258 -
دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ، فشرده - خصوصی از 24مهر 1395

دوره هاي آموزشي شهریور 1395

257 -  دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و پنجم ،  12 شهریور 1395 

دوره هاي آموزشي مرداد 1395

256 - دوره 1 ArcGIS فشرده: دوره یکصد و پنجاه سوم ،  5 مرداد 1395 آغاز شد
255 - دوره 1 ArcGIS راه دور - ارومیه: دوره یکصد و پنجاه و چهارم ،  10 مرداد 1395
254 - دوره ArcGIS Server WebGIS بدون برنامه نویسی، دوره 6 ششم، 20 مرداد 1395
253 - دوره ArcGIS 2 فشرده، دوره 64 شصت و چهارم ، از 18 مرداد  1395
252 - دوره ArcGIS 2 فشرده، دوره 65 شصت و سوم ، از 25 مرداد  1395
251 - دوره Arc GIS 3  دوره بیست و دوم ، از 25 مرداد 1395آغاز شد
250 - کارگاه GIS 1 از عصر 31 مرداد 95 دوره پنجم ،

 دوره هاي آموزشي تیر 1395

249 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و دوم ،  31 تیر 1395
248 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 64 شصت و چهارم ، از 29 تیر 1395
247 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و یکم ،  28  تیر 1395
246 -
دوره 1 ArcGIS فشرده: دوره یکصد و پنجاهم ، دوره فشرده ،  26  تیر 1395
245
- کارگاه GIS 1 ازعصر 3 تیر 95، دوره چهارم،

دوره های آموزشی خرداد 95

245 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 64 شصت و چهارم ، از 3 خرداد 1395
244 - دوره ArcGIS2  دوره 63 ، فشرده خصوصی- از 13 خرداد 1395
243 - دوره ArcGIS1 دوره 149 ، از 5 خرداد 1395
242- دوره طراحی وب سایت: HTML ,CSS, CMS دوره 2 دوم ، از 21 خرداد 1395

 

دوره های آموزشی اردیبهشت 1395

241- دوره Arc GIS 2 ، از 14 اردیبشت
240- دوره Arc GIS 1 دوره 149، 4 اردیبهشت
239-کارگاه GIS1، کارگاه سوم، 

جدول کامل دوره های برگذار شده

ورود به گروه چکاد