امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اصول زیربنایی کسب و کار، فروش، رهبری

نام کتاب: اصول زیربنایی کسب و کار، فروش، رهبری - MBA (فارسی-انگلیسی)

نویسنده: لزلی پاکل

مترجمان: دکتر عبدالحمید ابراهیمی، دکتر هرمز مهرانی

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

سایت ناشر: www.iranculturestudies.com

تعداد صفحات: 372

 

ورود به گروه چکاد